Ouders komen tijdens het opvoeden voor complexe, onzekere opgaven te staan.Het op een laagdrempelige manier versterken van het sociale netwerk van kwetsbare moeders is de beste manier om goede opvoedcondities te creëren.

Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. De afgelopen twee jaar heeft het lectoraat onderzoek gedaan naar hoe jeugdprofessionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan lichte opvoedondersteuning voor kwetsbare ouders.

Moeders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden, bijvoorbeeld alleenstaand, met weinig financiële middelen, of zonder positieve opvoedvoorbeelden, ervaren dit in verhoogde mate. Lichte opvoedondersteuning helpt deze moeders om de opvoeding weer zelf aan te kunnen.

Storytelling

Hoe pakken sociale jeugdprofessionals dat aan? In drie vernieuwende sociale opvoedpraktijken (Ouders en Puk in Hoogeveen, De Huiskamer in de Groningse wijk Beijum en de alleenstaande moedergroepen in Veendam) is middels storytelling onderzocht hoe professionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan de lichte opvoedondersteuning.

Voor professionals draait het om professionele vaardigheden, het bieden van structuur en het creëren van groepsgevoel. Voor de deelnemende ouders zijn ook sociale contacten, ontspanning en het leren van andere ouders belangrijk.

Op het eerste oog lijken het geen ingewikkelde onderwerpen, maar uit de verhalen blijkt dat ze wel een grote kracht hebben. Een professional vertelt: “Je ziet iemand groeien, sterker worden. Moeders die dan op een gegeven moment de groep weer verlaten zeggen: ik heb de boel weer op de rails, ik voel me weer goed, ik voel me weer happy, ik kijk weer naar de toekomst, mijn kinderen gaan lekker.”

Handreiking

Laagdrempelig ondersteuning bieden is een kunst die de sociale jeugdprofessionals in deze drie praktijken verstaan. Het is van groot belang dat hbo-opleidingen Sociaal werk, jeugdprofessionals opleiden die dit kennen, herkennen en ernaar weten te handelen. De ontwikkelde handreiking geeft praktische handvatten voor professionals die opvoedingsondersteuning (willen gaan) aanbieden of hun bestaande praktijk willen verbeteren. Daarnaast is de handreiking bruikbaar voor opleidingen binnen Social Work en Toegepaste Psychologie om invulling te geven aan het preventief en omgevingsgericht handelen van (jeugd) professionals. De handreiking is in november beschikbaar en op te vragen bij het secretariaat van het lectoraat.

Meer weten?

Bron: zonmw.nl

 

 

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

  1. MeeleefGezin draagt op informele wijze bij aan sociale contacten, ontspanning en het leren van andere ouders. Gewoon als ouders onder elkaar, vanuit een gelijkwaardig perspectief. Zo werken ook de spiegelneuronen, ouders kijken het af bij de meeleefouders, die hun kind(eren) goed kennen, evenwel zonder daar extra de nadruk op te leggen vanuit professionaliteit. Met kortdurende steun in een groep kan de veerkracht van ouders weer zichtbaar worden. Met een meeleefgezin die hun kind op vaste tijden opvangt krijgen zij even tijd voor zichzelf, dan blijft de batterij opgeladen. Wat mooi dat zij dan ook weer samen met andere volwassenen activiteiten kunnen ondernemen in de wijk, of met een verder weg wonende vriend, vriendin of familielid. Zij komen meer onder de mensen, naast het contact met het meeleefgezin en soms ook diens familie, breidt zich hun netwerk steeds verder uit. Dat is ook belangrijk voor het kind(eren).
    In Groningen willen we hier eveneens graag aan bijdragen.
    Wilt u meer weten over MeeleefGezin, kijk dan op LinkedIn MeeleefGezin.

LAAT EEN REACTIE ACHTER