jongen met handboeien om

Ouders zijn een onmisbare partner bij het voorkomen van strafbaar gedrag van kinderen en jongeren. Verschillende partijen in de justitieketen en JSO hebben gewerkt aan oplossingen waarbij ouders een centrale rol krijgen. Dit gebeurde in het kader van het project ‘Ouders aan Zet’.

Sinds april 2017 loopt het project ‘Ouders aan Zet’ tijdens de Halt-straf’ (OAZ), waarbij JSO Halt ondersteunt door middel van ontwikkeling, training en advies. OAZ is een alternatieve procedure binnen Halt, waarbij ouders direct worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun kind en de belangrijke rol die zij hebben om hun kind te helpen om te stoppen met het overlastgevende en criminele gedrag. Ouders krijgen de kans zelf een plan te maken om herhaling van het strafbare gedrag van hun kind te voorkomen. Zij weten immers vaak het beste wat hierbij wel en niet zal werken.

Nieuwe tools

Samen met Halt zijn tools voor ouders ontwikkeld die ouders zelf thuis kunnen gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld een kaartspel gemaakt waarmee ouders en kind een ‘delictanalyse doen’. Ouders bepalen zelf met hun kind wat nodig is, bijvoorbeeld ‘nee’ leren zeggen tegen zijn vrienden of toch een sportclub zoeken voor woensdagmiddag tegen de verveling. Aan de andere kant kan er ook uitkomen dat ouders meer opvoedsteun willen. Dat kan dan in de buurt gevonden worden. Voor de Halt-medewerkers betekent dit dat de opvoedende kant van het corrigeren van het gedrag bij de ouders komt te liggen. De ouders zijn in regie: Halt motiveert en steunt de ouders. In de pilot werden de Halt-medewerkers getraind en begeleid door JSO.

Opbrengsten

Halt heeft binnen de gemeenten Gouda, Den Haag en Rotterdam geëxperimenteerd met deze aanpak en inmiddels zijn 78 trajecten afgerond. JSO heeft de pilot onderzocht en het bleek dat 76% van deze trajecten positief zijn afgerond. Onderzoeker Sophie de Valk: “Een van de belangrijkste opbrengsten van deze aanpak was dat zowel jongeren, ouders en Halt-medewerkers zagen dat ouders en jongeren met elkaar in gesprek gingen over onderwerpen die ze anders niet zouden bepreken. Dit is een mooie uitkomst, omdat ouders alleen een rol kunnen spelen in het voorkomen van strafbaar gedrag als ze ook weten wat er speelt in het leven van hun zoon of dochter. Daarnaast gaven ouders aan zich erkend en gehoord te voelen door de aanpak.”

Vervolg

De pilot bleek een groot succes. Halt heeft al besloten door te willen gaan met Ouders aan Zet en wil het komend jaar de methode aanbieden aan alle Halt-medewerkers.

Daarnaast heeft JSO de ambitie om het concept Ouders aan Zet door te ontwikkelen voor andere partijen in het jeugdstrafrecht, bijvoorbeeld in samenwerking met de jeugdofficier of jeugdreclassering.

Meer weten of een goed idee voor een vervolg? Neem contact op met Nita van Veluwn.van.veluw@jso.nl, 06 3494 9919.

Bron: jso.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER