Samen met honderden ouders hebben vereniging BOSK en OuderInzicht de Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie ontwikkeld. De agenda biedt inspiratie voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek om de zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen in de kinderrevalidatie op cruciale punten te verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek is een van de stuwende krachten achter innovatie en verbetering in de kinderrevalidatie. Het is daarom van het grootste belang dat dit onderzoek zich richt op relevante kennislacunes en urgente vragen. Als centrale zorgcoördinator en continue factor in het leven van hun kinderen hebben ouders goed zicht op de belangrijkste vragen over de ontwikkeling en ondersteuning van hun kinderen en hun omgeving.

Onderzoeksagenda

Om ervoor te zorgen dat onderzoekers in Nederland zich richten op de belangrijkste kennisvragen is de Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie ontwikkeld. Dit gebeurde met ondersteuning van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Met deze agenda in de hand weten onderzoekers en fondsen welke vragen ouders als meest urgent beschouwen.

Handicap-overstijgende vragen

De agenda bestaat uit de twaalf handicap-overstijgende vragen die honderden ouders na een selectieproces als urgentst beschouwen. De agenda vind je op www.bosk.nl/onderzoeksagendakinderrevalidatie. Hier worden de volgende twaalf vragen kort toegelicht:

  1. Welke vroege interventies kunnen structurele beperkingen en latere problemen voorkomen of minimaliseren?
  2. Welke factoren dragen het meest bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking?
  3. Hoe kunnen artsen verder kijken dan hun eigen specialisme en het kind als één geheel zien dat geïntegreerde zorg nodig heeft?
  4. Welke invloed heeft een motorische beperking op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind?
  5. Hoe kunnen ouders hun kinderen zoveel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij?
  6. Welke interventies stimuleren de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden?
  7. Wat draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde als kinderen meer willen dan ze kunnen?
  8. Wat is het effect/resultaat van passend onderwijs op de leerprestaties en het geluk van kinderen met een beperking?
  9. Welke manieren van ondersteuning zijn effectief om overbelasting/burn-out bij ouders te voorkomen?
  10. Hoe kan de kwaliteit van leven voor ouders/naasten die zorg leveren aan mensen met een beperking verbeterd worden?

Samen in gesprek

De Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie is het resultaat van de samenwerking tussen BOSK, OuderInzicht, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door Handicap NL. Zij nodigen onderzoekers, fondsen, ouders, artsen en paramedici uit om samen in gesprek te gaan en samen bij te dragen aan de beantwoording van de twaalf belangrijke vragen in de Onderzoeksagenda. De agenda is namelijk niet het eind maar het begin van een belangrijk proces. De ambitie is om binnen vijf jaar antwoorden te geven op de vragen van ouders.

Download Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER