Zorgprofessionals hebben onvoldoende oog voor ouderschap. “Dat zie ik al jaren”, vertelt dr. Katie Lee Weille. “Men denkt vaak oudergericht te werken, maar dit blijkt dan met name over opvoederschap te gaan. Ouderschap reikt echter in meerdere opzichten veel verder.”

“Ouderschap is voor altijd”, benadrukt Katie Lee Weille, docent bij de RINO Utrecht, waar ze recent een leergang ontwikkelde als bij en nascholing voor professionals over ouderschap en ouderbegleiding, en bij RINO Amsterdam. “Het is een ethische relatie die 24 uur per dag en zeven dagen per week het hele leven doorgaat, zelfs als het kind uit huis is of overlijdt. Elke ouder weet dat.”Een belangrijk verschil met opvoederschap is volgens haar dat ouderschap nooit enkel een ‘rol’ kan zijn. “Opvoederschap is dat wel en kan door meerdere mensen vervuld worden. Dat moet ook, want er is geen ouder die dat in zijn eentje kan doen. Leerkrachten, familie en vele anderen zijn bezig met de opvoeding van het kind, zowel professioneel als niet-professioneel. Opvoederschap is niet permanent, maar ouderschap is dit wel.”


Katie Lee Weille: “Ouderschap speelt permanent”

Nuttige bagage
Stapje voor stapje komt er wel wat van de grond qua aandacht voor ouderschap, maar aandacht hiervoor is nog lang niet verankerd in opleidingen. Katie Lee betreurt dit. “In mijn ogen is het voor een zorgprofessional altijd belangrijk oog te hebben voor ouderschap.” In hoeverre men daar op in moet gaan, kan overigens variëren. “Voor een leraar is het bijvoorbeeld heel anders dan een psychotherapeut.” Wel is het heel belangrijk dat alle hulpverleners iets weten over ouderschap, zodat zij een idee hebben wat er kan spelen vanuit die ervaring. “Dat is nuttige bagage voor elke hulpverlener, want hulpverleners komen allemaal ouders tegen, in welke hoedanigheid dan ook.” Zorgprofessionals met tekort aan kennis op dit gebied doen er goed aan om zich bij te scholen. “Iedereen in dit vak zou kennis moeten hebben van de psychologie van het ouderschap. Daarbij hoort het goed omgaan met ouders. Er is helaas nog niet veel aanbod in bijscholing op dit gebied, maar er zijn wel degelijk keuzemogelijkheden.”

Bewust onbekwaam
Te vaak komt het volgens haar voor dat vrijwel alleen vanuit het perspectief van de hulpvraag van een kind een behandeling wordt gemaakt. “Eén van de redenen waarom ouderschap zo weinig aandacht krijgt, zowel in de praktijk als in de opleidingen, is dat men zich niet bewust is van wat er gemist wordt bij ouders, of in hoe ver het een behandeling kan helpen om het perspectief van ouders beter te begrijpen in plaats van er gefrustreerd of geirriteerd door raken. Het gaat echt om een attitudeverschuiving en niet om een protocol of techniek. De vragen waar ouders mee worstelen, blijven op die manier buiten beeld. Ten onrechte. Alleen al het echt snappen en gevoelsmatig aansluiten bij de hulpvraag van ouders is een goed begin, en komt ten goede aan de zorg voor het kind. Durf daarom te laten zien op welke punten je in de omgang met ouders onbekwaam bent. Dat houd je nieuwsgierig en alert in het werken met ouders. Ik hoop dat zorgprofessionals vanuit dit idee bewust onbekwaam worden.”

Lezing
Tijdens het congres ‘Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen’ op 15 juni, een initiatief van RINO Groep en NSPOH, verzorgt Weille een lezing over ouderlijke stress. “Het congres is bedoeld om professionals van divers pluimage bij elkaar te brengen en belicht het onderwerp vanuit verschillende perspectieven. Ik ga in op wat de essentie van ouderschap is en wat nuttig is om van ouders te begrijpen. Daarbij concentreer ik mij op de periode waarin het ouderschap wordt geboren, vanaf de conceptie en in de transitie naar kersvers ouderschap

Gratis jaarabonnement op Vakblad Vroeg
Het congres vindt plaats op initiatief van RINO Groep en NSPOH Rode en heeft als rode draad het als hulpverlener bijdragen aan een veilige relatie tussen ouders en kinderen in uiteenlopende stressvolle situaties. Deelnemers ontvangen een gratis abonnement voor een jaar op Vakblad Vroeg!

Meer weten? Ga naar de congreswebsite >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER