Het Trimbos-instituut heeft de belangrijkste opvoeddilemma’s van Syrische ouders in Nederland in kaart gebracht en gebundeld in de Infosheet ‘Abi, ik ben bang in bed’. Hiermee krijgen hulpverleners handvatten voor de beantwoording van vragen en knelpunten van deze groep ouders. Belangrijk uitgangspunt voor de ondersteuning is inzetten op de natuurlijke veerkracht van een liefdevol gezin.

De kwaliteit van familiebanden is van grotere invloed op de psychische gezondheid van een kind dan het aantal traumatische oorlogservaringen. Warm en liefdevol ouderschap kan veel negatieve ervaringen bufferen. Het is dus van groot belang om vluchtelingouders te ondersteunen in hun ouderschap. Zo kunnen deze ouders hun kinderen weer een goede jeugd bieden en de kinderen hun dromen najagen in plaats van in hun nachtmerries te stranden.

Veel vragen
Ouders die met hun kinderen in een AZC wonen maken zich zorgen over de psychische gezondheid van hun kinderen. Dit uit zich in vragen over slaapproblemen, nachtmerries, bedplassen en angstig, teruggetrokken of juist externaliserend gedrag. Ook vragen over autoriteit en opvoeden in een andere, vrijere cultuur met betrekking tot middelengebruik komen naar voren. Binnen gezinnen die met een verblijfsstatus in gemeenten wonen spelen naast reguliere opvoedvragen ook dilemma’s die passen bij wennen aan een nieuwe leefomgeving; denk aan de taalbarrière en omgaan met verschillende snelheden van integreren van gezinsleden.

Infosheet
Voor de infosheet is een literatuursearch uitgevoerd, een consultatieronde met 200 professionals gehouden en er zijn twaalf Syrische ouder(paren) geïnterviewd.

Inspiratie over opvoedondersteuning in oorlogssituaties:
beluister de TED talk van Aala El-Khani ‘What it’s like tot be a parent in a war zone’.

De Universiteit van Manchester stelt gratis opvoedinformatie in het Arabisch voor ouders in oorlogssituaties beschikbaar.

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER