Zonder een goede band tussen hulpverlener en cliënt heeft een ggz-behandeling weinig kans van slagen. In de jeugdzorg en jeugd-ggz was deze relatie nog nauwelijks onderzocht. Marieke de Greef nam de ‘alliantie’ tussen ouders en hulpverleners onder de loep in de ambulante gezinshulpverlening.

‘In de jeugd- en opvoedhulp zijn ouders belangrijke samenwerkingspartners’, zegt Marieke de Greef, sinds haar promotie coördinerend behandelaar bij het Intensief Behandelcentrum Jeugd van organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter. ‘In de ambulante gezinshulpverlening werken hulpverleners thuis met ouders aan hun opvoedingsvaardigheden, zodat hun kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. Maar de hulp levert niet altijd het gewenste resultaat op. Het is dus belangrijk te kijken welke factoren daarop van invloed zijn.’

Overeenstemming

De Greef noemt de samenwerkingsrelatie tussen ouders en hulpverleners een ‘alliantie’. In haar proefschrift Addressing the alliance onderzoekt zij wat deze betekent voor het resultaat van de ambulante gezinshulpverlening. Ze werkte daarvoor samen met negen organisaties voor jeugd- en opvoedhulp in Noord-Brabant en Gelderland. Drie aspecten kenmerken een goede alliantie, vertelt ze: de ‘klik’ tussen cliënt en hulpverlener, overeenstemming over de samenwerkingsdoelen en overeenstemming over de aanpak die nodig is om die doelen te bereiken. Haar onderzoek laat zien dat de behandelresultaten positiever zijn naarmate hulpverleners er beter in slagen goede relaties met ouders op te bouwen én te behouden.

Bespreekbaar maken

Niet alleen aan het begin, maar gedurende de hele behandeling is het belangrijk na te gaan of het nog goed zit met de samenwerking. ‘Klikt het? Hebben we overeenstemming over de doelen? Helpt de aanpak het gezin verder? Dat zijn vragen die ik bij evaluaties telkens opnieuw stel’, vertelt De Greef. ‘Trek aan de bel als er dingen niet lekker lopen, zeg ik steeds. Je moet het er met elkaar over hebben. Daarin hebben we als hulpverleners een belangrijke verantwoordelijkheid. De gezinnen waar we mee werken zitten in een kwetsbare situatie. Die beginnen niet makkelijk zelf over ongenoegens. Daarom moet je als hulpverlener de gezinnen steeds opnieuw uitnodigen om te zeggen hoe zij de samenwerking ervaren.’

Lees verder op zonmw.nl

Zie ook: Goede samenwerkingsrelatie verbetert behandelresultaat

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER