Overhandiging rapport evaluatie jeugdzorg

Het stelsel voor jeugdhulp is nog niet zo doelmatig als de bedoeling was. Het kost bijna één op de drie ouders veel moeite om hulp te regelen bij de gemeente. Dat geldt vooral voor kwetsbare gezinnen. Ook zijn er tekortkomingen op het gebied van communicatie tussen gemeenten en instanties als de schuldhulpverlening en het onderwijs.

Drie jaar na de invoering van de jeugdwet blijkt het voor veel ouders en jongeren nog lastig te zijn om de hulp te krijgen die nodig is, concludeert de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) in een de Eerste evaluatie Jeugdwet dat is aangeboden aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het rapport laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Het rapport is eerlijk, vindt Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Dat een derde van de ouders maar moeilijk hulp krijgt, zit hem dwars. De reorganisatie van de jeugdzorg was ”een goed idee, maar we zijn er nog niet”.

Betere informatie aan kwetsbare gezinnen

De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening, waardoor ouders en jongeren uit met name kwetsbare gezinnen hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor gemeenten maar ook voor huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg. Vooral de verschillen tussen gemeenten spelen de zorg parten. Dat schept volgens de minister onduidelijkheid en verwarring.

Passende zorg

Ook laat de evaluatie zien dat gemeenten nog onvoldoende toekomen aan het leggen van de verbinding tussen de jeugdhulp met andere domeinen, zoals de schuldhulpverlening, het onderwijs of de Wmo. Dat gemeenten die verbindingen zouden leggen was één van de belangrijkste overwegingen achter de decentralisatie.

Administratieve rompslomp

Die verwarring is ontstaan omdat er zoveel veranderd is, meent De Jonge. Daarom lost die deels ook vanzelf op. Maar de verschillen tussen gemeenten kunnen ook best wat minder, zegt de minister. Hij werkt aan een plan om de administratieve rompslomp terug te dringen, de toegang tot hulp te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat een kind dat achttien wordt niet meteen uit zicht raakt.

Over de evaluatie

De evaluatie is uitgezet en begeleid door ZonMw in opdracht van de ministeries van VWS en JenV. De evaluatie is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders. De uitvoering lag bij een samenwerkingsverband van zeven organisaties: het Nivel, het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Leiden, Stichting Alexander, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Academische Werkplaatsen Jeugd verbonden aan de Universitair Medisch Centrum Groningen en de Tilburg University.

Meer informatie

Bron: ZonMw

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER