ernstig ziek kind in ziekenhuis

Twintig procent van de kinderen met kanker ontwikkelt gedragsproblemen. De ouders spelen een belangrijke rol in de aanpassing van hun kind na de behandeling. Het is mogelijk om ouders te screenen op risico- en beschermende factoren en op basis hiervan tijdig te interveniëren. Dat blijkt uit promotieonderzoek van  Simone Sint Nicolaas aan de Radboud Universiteit.

De meerderheid van de kinderen die gediagnosticeerd worden met kanker laten veel psychosociale veerkracht laten zien. Deze kinderen komen er ook in sociaal emotioneel opzicht goed doorheen. Een op de vijf heeft het daar echter moeilijk mee en ontwikkelt gedragsproblemen die zorgen voor belemmeringen in het dagelijks leven.

Risico- en beschermende factoren

De volgende risico- en beschermende factoren van ouders zijn met name voorspellend voor de aanpassing van het kind: opvoedingsstress, ziektecognities, sociale steun en coping. Het is mogelijk om op deze factoren te screenen en te interveniëren. Een bestaand screeningsinstrument, de PAT, bleek geschikt voor gebruik in de Nederlandse praktijk.

Ouderinterventies

Sint Nicolaas laat zien dat er in de zorg veel aandacht nodig is voor de ouders en voor hun rol als opvoeder, omdat zij een belangrijke rol spelen in de aanpassing van hun kind na de behandeling. Interventies die zich focussen op het verbeteren van de kennis, netwerk, vaardigheden en vertrouwen van ouders in het opvoeden van een ziek kind kunnen psychosociale problemen voorkomen en verminderen.

Breed toepasbaar

De resultaten uit  dit proefschrift kunnen ook gebruikt worden in andere groepen kinderen. De focus op het gezin in plaats van de individuele patiënt en het efficiënt inzetten van psychosociale zorg gebaseerd op gestandaardiseerde screening zijn breed toepasbaar.

Resilience in pediatric oncology, family risk and resilience factors and child behavioral adjustment

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER