Twintig jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, inmiddels is dat 1 op de 8. In een nieuwe infographic laat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zien wat de drie hoofdoorzaken zijn van deze enorme toename en hoe die kunnen worden aangepakt.

Voor gewone opvoed- en opgroeivragen wordt steeds vaker een beroep gedaan op jeugdzorg. Daarnaast is er door bezuinigingen weinig ruimte voor vernieuwingen en investeringen. Tot slot kiezen professionals bij twijfel vaak voor de inzet van zorg, waardoor het zorgstelsel overbelast raakt.

Er is volgens het NJi meer consensus nodig in de samenleving over hoe we willen dat kinderen opgroeien en wat dat vervolgens betekent voor de inzet van jeugdzorg. “Een duurzame vernieuwing van het stelsel vraagt om een investering in vier kerningrediënten van het jeugdstelsel: versterking van de basis, versterking van de preventie, verbetering van de eerste lijn en verbetering van de intensieve hulp. Daarbij is het vooral belangrijk dat dit in samenhang gebeurt.”

Om de beoogde vernieuwing concreet te maken, introduceert het NJi als vijfde ingrediënt een focus op de aanpak van wat lokaal de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om schooluitval, depressie en huiselijk geweld.

Infographic Groei Jeugdzorg >>

De infographic is een gevisualiseerde weergave van de vorig jaar verschenen NJi-publicatie Het groeiend jeugdzorggebruik

Bron: nji.nl

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER