vader, moede en dochtertje in autostoeltje

Veel ouders doen er alles aan om negatieve emoties voor hun kinderen te onderdrukken. Dit doet echter afbreuk aan zowel hun welzijn als de ouder-kindrelatie. Hetzelfde geldt voor overexpressie, waarbij een positieve ervaring van allerlei kanten wordt uitvergroot.

Dat blijkt uit onderzoek van de Society of Personality and Social Psychology waarover Science Daily bericht. In twee onderzoeken, de ene experimenteel met 162 ouders en de andere een 10-daagse ervaringsstudie, onderzochten wetenschappers hoe het onderdrukken van negatieve emoties en het versterkt aanzetten van positieve emoties het persoonlijke en relationele welzijn van de ouders kan beïnvloeden.

In het experiment moesten de respondenten zich eerst concentreren op een herinnering aan een opvoedervaring. Vervolgens beantwoordden ze een reeks vragen. “Door de regulatie van positieve en negatieve emoties samen te onderzoeken, kunnen de resultaten licht werpen op de unieke effecten van het gebruik van elke strategie”, aldus hoofdauteur Dr. Bonnie Le, University of Toronto.

Slechter gevoel

In beide onderzoeken meldden ouders dat ze zich als ze hun negatieve emoties onderdrukten of de positieve emoties uitvergrootten, zich minder echt gedroegen, minder reageerden op de behoeften van het kinderen, hun emotioneel welzijn afnam samen met de kwaliteit van de relaties. “Voor de gemiddelde ouder suggereren de bevindingen dat deze strategieen hen vooral iets kosten in plaats van opleveren, wat er zelfs toe kan leiden dat ouders zich slechter voelen,” aldus co-auteur Dr. Emily Impett, University of Toronto Mississauga.

Als een follow-up om te bepalen of de moeilijkheid van de situatie van de opvoeding de resultaten zou kunnen beïnvloeden, gebruikten de onderzoekers een kleinere groep (118) ouders die werden gevraagd naar een dagelijkse opvoedingservaring van de afgelopen tien dagen. Hoewel een uitdagender opvoedsituatie leidde tot meer voorbeelden van het onderdrukken van de negatieve gevoelens en het versterken van positieve gevoelens, waren de algehele resultaten vergelijkbaar.

Averechts effect

“Bij het reguleren van hun emoties voelden ouders zich minder authentiek of trouw aan zichzelf”, verklaart Dr. Le. “Het is belangrijk om op te merken dat het uitvergroten van positieve emoties ouders meer ‘kostte’ dan opleverde’. Hieruit blijkt dat het beheersen van emoties op manieren die gunstig lijken, juist ten koste kunnen gaan aan het welzijn van de ouder en de opvoeding van het kind.

Meer pijn dan plezier

De auteurs erkennen dat het belangrijk is om te onderzoeken of kinderen daadwerkelijk voordeel halen uit de pogingen van hun ouders om mogelijk schadelijke emoties te verbergen en positieve emoties uit te vergroten. “De bevindingen werpen licht op één conditie waaronder ouderschap gepaard gaat met meer pijn dan plezier: namelijk wanneer ouders of meer positieve emoties uiten dan ze werkelijk voelen of de negatieve emoties die ze voelen zoveel mogelijk verbloemen.

In toekomstig onderzoek moeten we op zoek gaan naar andere manieren hoe ouders hun emoties kunnen reguleren. “Manieren die maken  dat ouders zich trouw aan zichzelf kunnen voelen en die kunnen bijdragen aan de meest vreugdevolle en optimale ervaringen van het ouderschap”, vat Dr. Impett samen.

New study shows emotional cost for parents who put on a happy face for their children

Vertaling: Ouders Centraal

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER