Momenteel zijn meerdere tools in de maak om ervaringskennis van ouders van een kind met speciale behoeften te bundelen en vindbaar te maken. Dit gebeurt onder aanvoering van Zuyd Hogeschool in co-creatie met ouders en andere stakeholders. Doel is te komen tot handzame tools van collectieve ervaringskennis waar professionals én ouders gebruik van kunnen maken. 

Docent-onderzoeker dr. Barbara Piškur geeft leiding aan het project. “Het is bekend dat ouders heel veel ervaringskennis hebben, zonder dat anderen daarvan kunnen profiteren. Het zou heel fijn als dat in de toekomst anders is. Wij willen dit faciliteren en ook de weg korter maken en tijd besparen. In eerste instantie gaat het om het ontwikkelen van tools specifiek voor ouders, maar we bekijken ook op welke manier professionals hiervan gebruik kunnen maken.”

Benutten en delen
Binnen het project worden online-tools ontwikkeld, samen met een methodiek om ervaringskennis te genereren. “Onze applicaties maken het mogelijk om al die kennis beter te benutten en te delen”, vertelt docent-onderzoeker ICT Marcel Schmitz. “Hiertoe slaan we de ervaringen digitaal op, zowel om direct te raadplegen als om analyses te kunnen maken.” Natuurlijk wordt op veel plekken al ouderschapskennis of ervaringen gepubliceerd, denk aan oudergroepen, sociale media of op websites van zorginstellingen. De nieuwe online-tools zullen gebruik maken van deze bestaande bronnen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat ouders nieuwe ervaringen toevoegen, antwoorden geven op vragen van andere ouders of de informatie verbeteren. “Dat kan op een individueel niveau, maar ook door de juiste ouders bij elkaar te brengen.”

Filteren
Het is zeker nog niet de dagelijkse praktijk dat ouders participeren in projecten of een onderzoek, laat staan dat ze volwaardig deel uitmaken van een wetenschappelijk onderzoeksteam. Dat gebeurt wel binnen het project ‘Voor Elkaar’. Eén van hen is Minke Verdonk (ervaringsdeskundige ouder en oprichter van Bomenbos. Zij is, net als een aantal andere ouders, gedurende het gehele project als gelijkwaardige projectlid betrokken. Dat blijkt van meerwaarde voor zowel de ontwikkeling van de tools als voor  het project als geheel.  Verdonk is positief over het als ouder meedraaien in het team “Ik vind het interessant en we vullen elkaar goed aan. Het is ook prettig om vanaf het begin mee te doen en niet nog aan het eind van de rit alleen je mening nog te kunnen geven. Het zou mooi zijn wanneer het normaler wordt dat ouders volwaardig meedraaien in onderzoeks- en ontwikkelprojecten.”

Collectieve ervaringskennis
Verdonk ziet het als winst voor alle ouders. “Een online plek voor het vinden en uitwisselen lijkt me heel nuttig, daar word ik enthousiast van. Het is nu allemaal versnipperd, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer kunt zien. Dat geeft je als ouder vaak het gevoel dat je de enige bent en het wiel opnieuw uit moet vinden. Het voordeel van Voor Elkaar is dat het je helpt om ouderinformatie bij elkaar te krijgen en te filteren naar specifiek dat wat voor jou belangrijk is. Het gaat erom een online omgeving te creëren zodat het gemakkelijker wordt voor ouders om relevante informatie te vinden voor hun kind, henzelf en het gezin. Plus dat zij hun eigen ervaringen delen zodat die weer beschikbaar komt voor anderen; zo creëren we samen collectieve ervaringskennis. Dat is in een notendop wat we beogen.”

Innovatief
De tools worden ontwikkeld in samenwerking met ouders en de studenten van Zuyd Hoogeschool (de ICT-faculteit en Faculteit gezondheidzorg). “Hierdoor kunnen we innovatieve producten uitwerken”, aldus Schmitz. “Als onderwijsinstelling kunnen we de tools niet zelf onderhouden.” Voor dit laatste is het projectteam nu in gesprek met een aantal partijen, geeft Piškur aan. “Het gaat er vooral om een partij te vinden die wil investeren in het opzetten van het platform. Dat is nu de uitdaging. Zodra we dat rond hebben, zijn de tools inzetbaar om ouders en professionals te ondersteunen. Mijn grote wens is dat ouders veel meer dan nu het geval is hun ervaringskennis kunnen delen en van elkaars ervaringen te leren en dat professionals op hun beurt hun voordeel hiermee kunnen doen.”

Drie soorten tools
Binnen het project gaat het om het ontwikkelen van drie soorten tools, namelijk voor ouders, voor de omgeving van ouders en voor het systeem zelf. Deze dienen als kapstok om meer tools over bepaalde onderwerpen aan te hangen waaraan behoefte is.
Er zijn vier tools specifiek voor ouders:
2Find
2Collect
Connect2Person
2BeQuestioned

Ook zijn er twee tools die het systeem ondersteunen:
Connect2Facebook
Connect2www.wijzer

Ten slotte zijn er drie tools die onderdeel zijn van het systeem:
Een profiel van gebruikers
2Scrape
2Collaborate.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar de Projectwebsite Voor Elkaar

Jan de Graaf

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER