Silhouetten gezinsleden

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een hogere kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen dan hun leeftijdsgenoten. Deze gedragsproblemen zijn moeilijk te behandelen en belastend voor jongeren, hun omgeving en hun toekomst. Het programma Samen Stevig Staan blijkt voor jongeren en gezinnen met verschillende kenmerken even goed te werken.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is gehouden onder 104 gezinnen van kinderen met een LVB in combinatie met gedragsproblemen. Uit observaties van behandelsessies blijkt de kwaliteit van de uitvoering van het programma goed te zijn. Dit geldt ook voor de behandelrelaties tussen cliënten en therapeuten.

Samen Stevig Staan

Samen Stevig Staan is een behandelprogramma voor jeugdigen van 9 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Doel van het programma is vermindering van het probleemgedrag van het kind. Door de opvoedingsvaardigheden van ouders en de sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van de jeugdigen te trainen in groepsbijeenkomsten.

Onderzoek factoren

Om de effectiviteit van Samen Stevig Staan te versterken is onderzoek gedaan naar cliënt- en therapeut factoren die invloed hebben op het effect. Onderzocht is voor welke jongeren en gezinnen het meeste effect kan worden bereikt. Ook is gekeken of het effect samenhangt met een goede uitvoering van de behandeling en de behandelrelatie. Waarbij onderzocht is of het intensiever opleiden van therapeuten de effectiviteit van de behandeling vergroot.

Resultaten

Het IQ of geslacht van het kind, de sociaal economische status van het gezin of de gezinssituatie blijken geen invloed te hebben op de effectiviteit. Het intensiever opleiden van Samen Stevig Staan trainers door een opleidingsvariant van 4 dagdelen blijkt de goede behandelrelatie tussen cliënt en therapeut verder te verbeteren. De inzichten uit het onderzoek zijn onder andere vertaald naar een nieuwe intensieve variant van de opleiding Samen Stevig Staan trainers. Ook zijn de resultaten gebruikt in een nieuw protocol voor de intervisiebijeenkomst als onderdeel van de opleiding.

Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het meer zicht krijgen in wat werkt in de jeugdsector; waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities. In programmalijn 1a en 2a ligt de focus op onderzoek naar cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

Meer informatie: ZonMw

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER