Opvoeden

Mediacoach Evelyn Verburgh helpt ouders en professionals aan de lopende band met vragen over mediaopvoeding. Ze maakt daarvoor onder andere gebruik van de informatie op Opvoeden.nl/mediaopvoeding en de facebookpagina van Mediaopvoeding.nl. “Het is voor opvoeders heldere en realistische informatie, maar ik gebruik het ook om mijn eigen kennis op te frissen en te versterken.’’

Op Opvoeden.nl/mediaopvoeding staat informatie voor ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar. Op Facebook staan prikkelende stellingen, weetjes en vragen waar deze informatie op aansluit. Facebookpagina´s van Centra voor Jeugd en Gezin, GGD’en of zelfstandige professionals delen deze informatie, onder wie Evelyn. “Ik voel me als professional een soort wegwijzer voor opvoeders. Er is zoveel informatie online te vinden, dat ouders door de bomen het bos bijna niet meer zien. Ik wijs hen dan graag op de beschikbare betrouwbare online informatie die ingaat op concrete vragen.’’

Waardevolle informatie die aansluit op ouders
Evelyn is ruim vier jaar werkzaam als mediacoach en trainer in de kinderopvang, het onderwijs, Centra voor Jeugd en Gezin en de zorg. “De achterliggende adviezen en tips over mediaopvoeding gebruik ik bij het informeren van ouders. Ook voel ik mij als professional gesterkt als ik in de informatie het advies teruglees dat ik wil geven.’’ Evelyn merkt dat ouders vooral vragen hebben over de veiligheid van hun kind bij mediagebruik. Ook beeldschermtijd blijft een veel besproken onderwerp. Hierover biedt Opvoeden.nl concrete adviezen. “De toon van deze adviezen spreekt mij erg aan. Het is niet betuttelend of verwijtend; een ouder trekt na het lezen zelf de conclusie welke adviezen aansluiten op het gezin.’’ Evelyn stuurt na afloop van een ouderavond of training altijd een informatiepagina naar de deelnemers. Daarop verwijst ze onder andere naar Opvoeden.nl/mediaopvoeding. ,,De vragen die op die pagina staan, zijn heel waardevol en sluiten aan op de vragen die ik in de praktijk tegenkom.’’

Bewustwording creëren bij ouders
Vlak voor de Media Ukkie Dagen lanceerde Mediawijzer.net de MediaDiamant, een model bestaande uit vijf pijlers die samen de belangrijkste onderdelen van mediaopvoeding vormen. “Daar sluit de informatie van Opvoeden.nl op aan. Ook de conversatiekaarten zijn een mooi aanknopingspunt. Die kun je als professional inzetten om het gesprek tussen ouders te begeleiden.’’ Volgens Evelyn is het nodig dat ouders bewust worden van het belang van mediaopvoeding. “Een kind gebruikt vaak een scherm als het de ouder goed uitkomt. Ze beleven media vaak in hun eentje. Het is juist belangrijk om er al heel vroeg een gezamenlijke beleving van te maken en er met je kind over te praten.’’ De conversatiestarters op de facebookpagina van Mediaopvoeding.nl helpen daarbij. Dat zijn prikkelende stellingen, weetjes en vragen die bewustwording bij ouders creëren. Deze zijn ook in kaartvorm verkrijgbaar. “Ik train ook professionals die met ouders van een kind met een licht verstandelijk beperking werken. De conversatiestarters komen ook hier goed van pas. Dat zijn eenvoudige, positieve gespreksstarters.’’

Zelf aan de slag?
Wil je net als Evelyn volop gebruik maken van het mediaopvoeding aanbod? Lees dan onze drie tips, sluit aan bij de community op Facebook en bestel de conversatiekaarten via contact@stichtingopvoeden.nl of 088-11 80 200.

Kijk voor meer informatie op Opvoeden.nl/mediaopvoeding en de facebookpagina van Mediaopvoeding.nl.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER