Als ouders horen dat hun kind of een andere naaste ongeneeslijk ziek is, kunnen zij via de kinderpalliatieve zorg ondersteuning krijgen. Knelpunten bemoeilijken dit echter. Een subsidieregeling brengt de inzet van verzorgers en begeleiders binnen ieders bereik.

Naast familie en vrienden zijn er hulpverleners die ouders van een ongeneeslijk ziek kind kunnen ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger. Bij deze professionals kan men terecht met allerlei vragen over levensvragen, rouw en verlies.

Subsidie geestelijke verzorging

Uit ervaringsverhalen van ouders van een kind dat kinderpalliatieve zorg krijgt – blijkt echter dat er knelpunten zijn bij de inzet van deze verzorgers en begeleiders thuis. Deze knelpunten hebben onder andere te maken met de beperkte mogelijkheden voor de financiering van hun inzet. Voor het ministerie van VWS aanleiding om hiervoor een subsidie beschikbaar te stellen voor deze gezinnen. De financiële injectie moet ervoor zorgen dat elk gezin met een ernstig ziek kind begeleiding van een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider kan inzetten. Men kan zich hiervoor aan melden via:

  • een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider;
  • de regionale netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK).

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zorgt er samen met de NIK voor dat de subsidie voor gezinnen met een ernstig ziek kind kan worden gebruikt. Er zijn voldoende financiële middelen om in 2019 ongeveer 1.000 gezinnen te helpen.

Verder lezen

Download
factsheet ‘Informatie impuls Geestelijke Verzorging en rouw- en verliesbegeleiding 1e lijn
informatie over eisen, voorwaarden, tarieven en vragen

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER