multicultureel gezin: moeder en zoon

Actief Ouderschap heeft ‘TOLK voor taalontwikkeling’ aangekocht om in 2018 in heel het land circa duizend ouderbijeenkomsten te faciliteren. Het programma versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering en richt zich op ouders van kinderen (0 en 11 jaar) van multiculturele achtergrond. Doel is schoolsucces en ontplooiing.

David Kranenburg, directeur Actief Ouderschap en Dorine Verheijden tekenden het contract voor de verkoop van TOLK voor taalontwikkeling! Met bijdragen van Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Lezen gaat Actief Ouderschap het mogelijk maken om de kosten voor het preventieprogramma voor organisaties te vergoeden! Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met directeur David Kranenburg: davidkranenburg@actiefouderschap.nl

TOLK
De ideeën voor de methode komen voort uit de praktijk van taalstimulering. Bij de begeleiding van taalzwakke kinderen vormen ouders de sleutel tot succes. Zij kunnen immers de hele dag met hun kind gesprekjes voeren. Met goed taalaanbod ontdekken kinderen hoe iets heet en hoe je je gedachten onder woorden brengt. Voor het proces van taalverwerving is het belangrijk dat ouders afwisselend praten, zingen, voorlezen, gesprekjes voeren, rijmen, vertellen, vragen stellen, en zo meer. Daarmee bevorderen ze de communicatieve vaardigheden, klankvorming, woordenschat, zinsbouw en het taal-denken. Door het aanbieden van taal waar je ‘even met je kind voor gaat zitten’, ontstaat bovendien een intiem moment. Taal wordt plezier. Al dat praten, zingen en vertellen in de moedertaal

Lees meer over TOLK >

Actief Ouderschap
Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen. Ook leveren Actief Ouderschap zelf inspiratie en diensten gemeenten, instellingen en individuele professionals. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Belangrijke thema’s zijn VVE, ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling en lezen, kindercentra 2020.

Lees meer over Actief Ouderschap >

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER