De JGZ-professional is bij uitstek de partij die – in het belang van het kind – aandacht kan hebben voor ouderschap, de partnerrelatie en de relatie tussen ouders en kinderen. Voor het NCJ reden om het Programma Ouderschap en Hechting te lanceren, gericht op het realiseren van een mindshift van aandacht voor opvoeden naar ouderschap. De JGZ wordt hiermee voor ouders sparringpartner tijdens het opgroeien van de kinderen.

JGZ-professionals weten dat bepaalde leeftijdsfasen soms meer vragen van het ouderschap. Toch is er op dit moment geen vanzelfsprekende plek om ouderschapservaringen kunnen delen.

Alliantie
Om de mindshift van opvoeden naar aandacht voor ouderschap te bewerkstelligen, gaat het NCJ een alliantie aan met relevante partijen. Denk aan de wetenschap, ouders, de jeugdgezondheidszorg, ideële stichtingen en samenwerkingspartners (media, thema- instituten, sleutelfiguren etc.). Uitgangspunt is dat met het versterken van het ouderschap en hechting een belangrijke preventieve bijdrage wordt geleverd aan het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

Programma Ouderschap en Hechting
Vanuit deze alliantie wordt gewerkt aan een Programma Ouderschap en Hechting, dat bestaat uit:
– een onderdeel gericht op bewustwording, waarin het normaliseren van ouderschap een plek krijgt (campagne);
– een onderdeel professionalisering, gericht op het toerusten van professionals;
– een onderdeel waarin tools worden ontwikkeld die aansluiten bij ouders in de ontwikkeling van hun kinderen van 0-18 jaar.

Focus 2017
Het NCJ zal vanuit het Programma Ouderschap en Hechting de focus leggen op de rol van de JGZ-sector. In 2017 betekent dat een focus op bewustwording en communicatie, ontmoeting en debat. Dit met als doel dat ouders de JGZ zien als dé partner om hun vragen, beleving, frustraties en onzekerheden rondom het ouderschap en de relatie met hun kind(eren) mee te bespreken.

Toelichting
Vader of moeder worden is een van de meest bijzondere én ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Dit geldt voor alle ouders. De manier waarop vaders en moeders het ouderschap beleven, heeft impact op hoe zij reageren op hun kind en invulling geven aan de opvoeding. Met ouderschap wordt gedoeld op het welbevinden van ouders, de beleving van het ouderschap en het opvoedvertrouwen van ouders. Dit is van invloed op de ontwikkeling van het kind, op de onderlinge relatie, op de partnerrelatie, op het sociale leven en ook op de verhouding met bijvoorbeeld (schoon)ouders. Kortom, investeren in de ouders is investeren in een veilige hechting van het kind en investeren in optimale kansen voor een kind om zich gezond en veilig te ontwikkelen.

Ga naar NCJ-dosssier Ouderschap

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER