Veel jeugdprofessionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. Want werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Bovendien roept de term multiprobleemgezin vaak negatieve associaties op, ook bij hulpverleners. De nieuwe richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming kiest daarom voor een positieve benadering.

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 zogenaamde multiprobleemgezinnen: een gezin waar minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen.

Gezinsplan
De richtlijn ‘Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ besteedt veel aandacht aan  het opstellen van een gezinsplan, samen met de gezinsleden, het sociale netwerk en de betrokken instanties. Hierin staan onder andere de doelen die gezinsleden zelf hebben opgesteld. Ook een veiligheidsplan is er onderdeel van. Zo’n veiligheidsplan geeft aan hoe eventueel geconstateerde onveiligheid in het gezin aangepakt wordt en welke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van de gezinsleden te waarborgen. Evalueer het gezinsplan en de ingezette hulp regelmatig. En stel bij waar nodig.

Hoe kun je als hulpverlener het gezin benaderen vanuit zijn kracht en mogelijkheden in plaats vanuit problemen? Hoe definieer je samen met het gezin wat de problemen zijn en waaraan gewerkt moet worden? En hoe betrek je de omgeving erbij? Op deze en andere vragen geeft de richtlijn een antwoord.

Vaste hulpverlener
Deze gezinnen hebben een vast aanspreekpunt nodig. Deze jeugdprofessional schakelt voortdurend tussen drie rollen. Hij is aannemer, regisseur en coach tegelijk.
– Als aannemer is hij praktisch, meehelpend en pro-actief;
– Als regisseur coördineert hij de zorg;
– Als coach is respectvol, niet-veroordelend en stimuleert hij het gezin om zelf oplossingen te bedenken.

De vaste hulpverlener werkt vanuit een team waarin belangrijke beslissingen worden genomen en waar expertise gehaald kan worden als dat nodig is. Het is de kunst met de betrokken instanties samen met de gezinsleden de regie te voeren over de hulp. Activeer daarnaast de eigen kracht van de gezinsleden én het netwerk.

Meer weten?
De Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en alle bijbehorende materialen zijn te raadplegen op de NJI-website en Richtlijnenjeugdhulp.nl.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER