PAINT, voluit Psychosociale ADHD en gedragsproblemen Interventies, is de overkoepelende naam voor de onderzoeken die worden uitgevoerd binnen het Consortium ‘ADHD en druk gedrag’. In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen. Gezamenlijk doel is de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren. Daarbij is ook oog voor de effectiviteit van oudertrainingen.

In de verschillende onderzoeksprojecten participeren leerkrachten/docenten en zorgprofessionals in het onderwijs, ouders, behandelaren van GGZ-instellingen maar ook medewerkers van gemeentes, wijkteams en centra voor Jeugd en Gezin. Veel leden van het consortium zijn eveneens actief in de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, een belangrijk platform voor kennisverspreiding.

Oudertrainingen

De PAINT-P GGZ studie onderzoekt de kortdurende oudertraining op grotere schaal binnen verschillende instellingen in de Jeugd GGZ. Ouders kunnen als dat nodig is tot een jaar na de training boostersessies krijgen. In deze studie willen de onderzoekers achterhalen of de kortdurende oudertraining – met optionele boostersessies tot een jaar na de training -effectiever is in het verminderen van gedragsproblemen dan de reguliere zorg voor (ouders van) kinderen met gedragsproblemen. Lees verder >

Deelprojecten

Onderzoek vindt plaats in verschillende deelprojecten:

1. De huidige praktijk van zorg en onderwijs voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen: Hoe ziet de zorg in Nederland er op dit moment uit? Maakt men gebruik van bewezen effectieve interventies? Volgt men de richtlijnen? En welke factoren beïnvloeden de keuzes die in de zorg gemaakt worden?

2. Antecedente en consequentie technieken van bewezen effectieve interventies zijn beide effectief voor leerkrachten en ouders. Is de combinatie van allebei nog steeds effectief wanneer deze op school, door de praktijkondersteuner of hulpverleners van uit de GGZ wordt gegeven?

3. Zorg op maat: voor wie werkt welke interventie het best? Zijn er subgroepen van kinderen of ouders bij wie bepaalde (combinaties van) interventies beter of juist minder goed werken?

4. Kosteneffectiviteit: hoe is de balans tussen de effectiviteit en de kosten van interventies?

Lees verder op de projectwebsite >>

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER