Multiprobleemgezinnen vanuit positieve insteek bijstaan

Veel jeugdprofessionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. Want werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Bovendien roept de...

Verstrikt in elkaars net

Ik heb de deur van de praktijk nog niet geopend of Lisa stapt al parmantig over de drempel. Ruim 3 jaar en voor de...

What it’s like to be a parent in a war zone

Hoe kunnen ouders hun kinderen beschermen en ze een gevoel van veiligheid geven, als ze midden in een oorlog zitten. In deze Ted-lezing vertelt...

Peiling van ervaringen rondom integrale jeugdhulp

Enkele ouders en jongeren kwamen in september 2016 bij elkaar om hun behoeftes en ervaringen rondom integrale jeugdhulp te delen. De cliënten hadden met...

Veel ouders worstelen met seksuele voorlichting

Drie op de tien pubers van 12 jaar en ouder zeggen nog nooit met de ouders te hebben gesproken over seks.  En een kwart...

Luisterend oor huisarts helpt bij opvoeden ASS-kind

Ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben behoefte aan een goed luisterend oor van hun huisarts. Allereerst als ze langskomen op het spreekuur...

Kind, tiener, brein & ontplooing

Op 15 juni 2016 verzorgd Jelle Jolles een TEDx-publiekslezing met als titel 'Kind, tiener, brein & ontplooiing'. Hij bespreekt hoe de omgeving bepalend is...

Gescheiden ouders ondersteunen in omgang met kinderen

‘Ouderschap Na scheiding’ is een vorm van omgangsbemiddeling voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen. De interventie is bedoeld voor ouders die niet op eigen...

Opvoeden kan stimuleren tot herstel van psychische problemen

Ouders met psychische problemen ervaren het hanteren daarvan samen met het opvoeden van kinderen als een uitdaging. Het opvoeden van kinderen kan echter ook...

Digitaal platform helpt ouders bij voeren regie over hulpverlening

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind, maar de professional bepaalt meestal welke hulp een gezin krijgt en vaak ook wat er over het gezin...