Deskundigheidsbevordering voor pleegouders nu ook online

De vraag naar gerichte en kwalitatief goede online scholing voor pleegouders is groeiende. Daarom hebben Augeo en Kinderpostzegels het initiatief genomen om een online...

Gedragsproblemen verminderen met behulp van video-opnamen

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door...

Lancering Landelijk Ouderpanel

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. Dat is het doel van het Landelijk...

Drie perspectieven van professionals over ouders

Wat kan er allemaal mis gaan in de samenwerking tussen professionals bij het ondersteunen van ouders? Alice van der Pas geeft een heldere uiteenzetting...

Zorgprofessional bemoeit zich te veel met het ouderschap

Ouders worden volgestopt met deskundige adviezen. Volgen ze die niet op, dan beschadigen ze volgens de experts het jonge brein. De Britse sociologe Jan...

Gezinnen met een jong blind kind begeleiden

Onlangs bracht Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, het boek ‘Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind’ uit. Om geïnteresseerde professionals...

Onderzoek naar inzet niet-vrijblijvende regie bij jeugdhulp

De Rotterdamse kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld gaat de inzet van drangtrajecten binnen de gemeentelijke jeugdhulp onderzoeken. Bij een drangtraject krijgen hulpverleners niet-vrijblijvende regie over...

Ouder beslist mee over zorgplan school

Ouders krijgen voortaan medezeggenschap over het zorgplan van hun kind op school. De Eerste Kamer heeft 7 februari ingestemd met deze wetswijziging. Sinds de invoering...

Gunstig effect positieve rolmodellen op ontwikkeling kind

Dat eigenschappen van het kind een rol spelen bij de totstandkoming van prosociaal en antisociaal gedrag is al langer bekend. Maar ook de situatie...

Start Programma Ouderschap en Hechting

De JGZ-professional is bij uitstek de partij die - in het belang van het kind - aandacht kan hebben voor ouderschap, de partnerrelatie en...