‘Ouderschap Na scheiding’ is een vorm van omgangsbemiddeling voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen. De interventie is bedoeld voor ouders die niet op eigen kracht met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen. Onderzoek van de erkenningscommissie wijst uit dat de interventie goed is onderbouwd.  

Met behulp van onder andere mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering helpt de interventie ouders om constructiever te overleggen en samen te werken en kinderen om onbelast contact met beide ouders te hebben.

Doel
Ouders kunnen op een constructieve wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van het kind en de kinderen kunnen onbelast en regelmatig contact hebben met beide ouders.

Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar van ouders die in een vechtscheiding zijn verwikkeld.

Aanpak
‘Ouderschap Na Scheiding’ is een vorm  van scheidingsbemiddeling waarbij ouders via een gestructureerde methodiek geholpen worden op constructieve wijze te overleggen en zij zodoende zorgen dat de kinderen een regelmatig en  onbelast contact ervaren met hun beide ouders. De bemiddelaar maakt gebruik van mediationtechnieken, technieken van oplossingsgerichte, motiverende gespreksvoering en geeft psycho-educatie. Als de ouders weer in een constructief gesprek zijn met elkaar worden de kinderen betrokken in de gesprekken.

Er zijn maximaal tien gesprekken één keer per twee weken, over een periode van maximaal een half jaar. Begeleide omgang en kindercoaching (KIES)  kunnen ingezet worden als parallel lopende trajecten.

Goed onderbouwd
De doelen, doelgroep en aanpak van Ouderschap na scheiding zijn naar het oordeel van de erkenniscommissie goed uitgewerkt. Ook is duidelijk onderbouwd waarom de interventie binnen de jeugdhulp thuishoort. De methodiekhandleiding is uitgebreid en zeer toegankelijk geschreven.

Meer weten?
Lees op de NJI-website meer over ‘Ouderschap Na Scheiding’

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER