Ouders zoeken naar een andere wijze van samenwerking met de school. Zij willen mét andere ouders in gesprek met school over schoolzaken, ook omdat zij onzeker over hun rol bij school. Dat en meer is vastgelegd in de Staat van de Ouder.

Zolang alles goed gaat met hun kind zijn ouders aardig tevreden. Zodra er wat aan de hand is, komt de relatie met school makkelijk onder druk te staan. Ouders voelen zich onzeker en hebben behoefte aan meer en betere informatie. Ouders willen gehoord worden en willen samenwerking met de school. Naar de vorm van deze samenwerking is het zoeken. Nu is het contact van ouders met school vooral gericht op hun eigen kind. Er is behoefte aan meer collectief contact en gesprek.

Ouderbijdrage
Ouders zijn betrokken bij de school van hun kind en willen dat ook zijn. Toch willen ouders méér bijdragen aan de school, maar menen dat daar op hun school geen ruimte voor is. De huidige vraag aan ouders sluit niet aan bij de wens van ouders die hun expertise willen inzetten. De vrijwillige ouderbijdrage voelt bij de meeste ouders niet vrijwillig, maar als verplichting.

Overgangen binnen en tussen scholen
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is cruciaal voor de toekomst van het kind. Ouders ervaren deze overgang als een doofhof. De totstandkoming van het advies is voor veel ouders een black box. Ouders willen beter in het advies meegenomen worden. Ontevreden zijn de ouders die op enig moment overvallen zijn met een voor hen onverwacht schooladvies. De tevreden ouders zijn de ouders die begeleid en geïnformeerd zijn.

Pesten
Driekwart van de ouders vindt dat de school hun kind een veilige omgeving biedt waar het kind met plezier naar toe gaat. Ze hebben het idee dat pesten redelijk tot goed wordt aangepakt op school, al weten ze niet precies hoe dat gebeurt en wat de school aan middelen inzet. Ouders vinden dat pesten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouders en school. De meeste ouders hebben weinig zicht op pestbeleid en willen daar wel actief bij betrokken zijn.

Privacy
Ruim 70% ouders wil toegang tot digitale dossier van kind, niet alleen gegevens zoals cijfers, roosters en absentie maar ook hoe hun kind zich ontwikkelt en hoe het met hun kind gaat. Ouders hebben geen idee wat de school allemaal aan informatie over hun kind vergaart en bewaart. De meesten hebben er niet echt over nagedacht. Ook niet over de vraag hoe de school omgaat met de privacy van die gegevens en het delen met derden.

Individuele en collectieve gesprek
Uit het onderzoek zijn concrete handvatten gekomen die de scholen kunnen oppakken. Waar de school nu focust op het individuele contact, en dat op een aanbodgestuurde manier invult, zoeken ouders naar een actieve dialoog over hun kind. Daarnaast stellen ze vast dat over onderwerpen die voor alle leerlingen en ouders van belang zijn het collectieve gesprek, op school, mist. Een opdracht aan het onderwijsveld is om samen met ouders het individuele gesprek over het kind én het collectieve gesprek over de school als gemeenschap goed in te gaan vullen. Scholen moeten ouders in staat stellen daadwerkelijk partner van de school te zijn.

Voor de Inspectie van het Onderwijs, de minister en de staatssecretaris van OCW is de uitdaging om vanuit de bril van de ouders naar de school te kijken en om scholen te stimuleren om die samenwerking actief vorm te geven. Dit alles vanuit de visie dat een goede samenwerking en een goed gesprek zorgen voor goed onderwijs aan de kinderen. Ouders & Onderwijs blijft zich inzetten voor het verstevigen van de positie van ouders in het onderwijs.

Ga naar de ‘Staat van de Ouder

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER