Er zijn tal van interventies beschikbaar voor ouders en kinderen die te maken hebben met een echtscheiding of huwelijksproblemen die hiervan een voorbode kunnen zijn. Ook bieden  de vele instanties op dit gebied hun hulpverlening via verschillende wegen aan. KEES is dé vindplaats voor alle relevante informatie en kennis op dit gebied. De afkorting staat voor Kind En (Echt)Scheiding in Noord Nederland.

Vanwege de veelheid en diversiteit aan instanties, is het voor ouders en professionals ingewikkeld om de bij de situatie meest passende ondersteuning te vinden. Het krijgen van overzicht is lastig, waardoor handelingsverlegenheid kan ontstaan, wat de kans op escalatie vergroot. Door het ontsluiten & delen van informatie en het ontwikkelen van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het taxeren van de scheidingssituatie en het vroegtijdig toeleiden naar passende hulp poogt KEES deze handelingsverlegenheid tot een minimum beperken.

KEES is gestart als project gesubsidieerd door ZonMW. Bij dit project waren verschillende partijen betrokken, bijvoorbeeld: Yorneo, Elker, Jeugdhulp Friesland, Fier, NHL, UMCG, gemeenten in Noord Nederland, Humanitas en Taskforce voorkomen kindermishandeling Noord Nederland. Na het lanceren van het online kennisplatform is de ambitie van KEES de samenwerking tussen een groot aantal stakeholders in het scheidingsveld (gemeenten, wijk- en gebiedsteammedewerkers, de rechtbank, advocaten, kindbehartigers, ouders etc.) voort te zetten. Elkaar kennen en van elkaar leren zijn binnen dit complexe thema van onschatbare waarde.

KEES werkt ook in de toekomst graag verder om openstaande onderzoeks- en ontwikkelvragen over bijvoorbeeld de effectiviteit van bestaande interventies te beantwoorden. Hierdoor kan zij een bijdrage leveren aan de transformatie binnen het werkveld: meer van betrekking naar inhoud, in samenwerking met minimaal de driehoek gemeenten, onderwijs/ onderzoek, hulpverleningsinstanties en dat zo dicht mogelijk bij de gezinnen zelf: in de wijk- en gebiedsteams.

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER