Maar liefst een kwart van de jeugd tot 25 jaar in Nederland heeft een ouder met een migratieachtergrond. Ongeveer twee derde van hun ouders heeft wortels in ‘niet-westerse’ landen. Van die ouders is er een groeiende groep zelf opgegroeid in Nederland. Uiteraard komen ouders met een migratieachtergrond opvoedingsvraagstukken tegen. Deels gaat het om vragen die nog niet zo in beeld zijn bij alle professionals. Enkele praktische handvaten helpen jeugdprofessionals om deze ouders te ondersteunen. Klik hier voor het voor Ouders Centraal geschreven artikel.

Marjolijn Distelbrink en Jamila Achahchah

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet veel onderzoek onder ouders, professionele en informele ondersteuners van ouders en jongeren. Daaruit komt naar voren dat zowel de eerste als tweede generatie ouders met een migratieachtergrond tegen uiteenlopende opvoedingsvragen aanlopen. Deels betreft het vragen die alle ouders hebben. Bijvoorbeeld rond het disciplineren van kinderen, omgang met sociale media, gamen of hoe de verbinding met pubers te houden. Maar deze ouders krijgen, net als hun kinderen, ook te maken met vragen die specifiek zijn voor hun minderheidspositie. Tegelijkertijd zien we dat er nauwelijks aanbod en aandacht is vanuit formele organisaties om ouders erbij te ondersteunen. Ergo, de vraagstukken staan veelal nog niet op het netvlies van veel professionals en organisaties. Of, wat ook regelmatig voorkomt, zij weten niet goed hoe ouders hierin te ondersteunen.

Culturele identiteit

De specifieke vragen onder ouders met een migratieachtergrond of -verleden gaan vaak over de ondersteuning van hun kinderen bij het ontwikkelen van een stevige en gezonde meervoudige culturele identiteit. Hun kinderen voelen zich vaak zowel Nederlander als verbonden met de waarden of religieuze kaders die met hun oorspronkelijke herkomst of die van hun ouders te maken hebben. Hetzelfde geldt voor ouders die hier zelf zijn opgegroeid.

Enkele voorbeelden van vragen zijn:

  • Hoe breng ik mijn waarden over aan mijn kinderen in een omgeving waarin deze waarden minder aandacht krijgen of minder worden gewaardeerd?
  • Hoe leer ik mijn kinderen met botsingen in waarden tussen thuis en de omgeving om te gaan?
  • Hoe ga ik om met discriminatie, racisme of negatieve beeldvorming over mij of mijn kinderen, of over mijn gemeenschap?
  • Hoe leer ik mijn kinderen positief naar de toekomst te kijken terwijl ik ook weet dat zij in sommige opzichten minder kansen hebben?
  • Hoe voed ik mijn kind op in een buurt waar veel onveiligheid is of negatieve invloeden zijn?

Weerbaar opvoeden

Wat het ontwikkelen van een stevige meervoudige identiteit kan bemoeilijken, is dat de Nederlandse omgeving de waarden of religie van ouders of kinderen niet altijd accepteert.

Lees verder >>

Bron: Ouders Centraal

Zie ook:

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER