Een nieuwe publicatie vat samen wat er het afgelopen jaar is gedaan om de sociale impact voor kwetsbare groepen te verzachten. Maatwerk leveren is belangrijk, zo blijkt. Dit is nodig om het onderliggende probleem op te kunnen lossen. Daarvoor moet je samenwerken.

Halverwege 2020 vroegen de werkgroep Halsema en het Manifest 15 burgemeesters aandacht voor de sociale impact van de coronacrisis (voor kwetsbare groepen). Mede daarom zijn acties uit bestaande programma’s versneld, extra maatregelen genomen, professionals ondersteund en is met actieonderzoek geleerd. Urgente casuïstiek waar gemeenten zelf niet uitkomen, is interbestuurlijk langs vier lijnen besproken:

  1. Wat kunnen we er vandaag nog aan doen?
  2. Wat kunnen we er morgen aan doen?
  3. Welke oplossingen zijn op de langere termijn nodig (systeemoplossingen)?
  4. Wat kunnen anderen hiervan leren?

Zonder maatwerk gaat het mis!

Wat werkt uiteindelijk? Samen naar de situatie als geheel kijken en analyseren wat het onderliggende probleem is. De oplossing die je dan ziet, kost vaak maar een fractie van wat anders nodig zou zijn als iedereen afzonderlijk naar hun eigen deel blijft kijken.

Dat maatwerk kán en grote voordelen heeft, wordt steeds duidelijker. Maatwerk vraagt echter wel wat van organisaties en professionals. Gemeenten maken hiervoor ruimte in beleid. Professionals krijgen training en ondersteuning. Zo ontstaat overal een nieuwe maatwerkroutine.

Verankeren

Het maatwerkdenken heeft stevig postgevat in de praktijk. Nu is het aan de overheden om de professionals hierin beter te equiperen. Nieuwe wet- en regelgeving verankert maatwerk en maakt het makkelijker. In alle onderdelen van het sociaal domein.

Publicatie ‘Hulp op maat effectief bij multiprobleemgezinnen’ >

Jaarlijks Congres Multiprobleemgezinnen >

Bron: voordejeugd.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER