Lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’

Het nieuwe lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ bij Fontys Hogeschool Pedagogiek gaat een voortrekkersrol vervullen in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen. Dit gebeurt door middel van onderzoek naar opvoedingswaarden en -dilemma’s.

De lectoraatsopdracht is gebaseerd op de visie die stelt dat de samenleving alsmaar ‘vloeibaarder’ wordt: zekerheden, vaste normen en waarden en langdurige verbintenissen lijken weg te vallen. Dit heeft invloed op relaties, gezinsvormen, beschikbaarheid van werk, de diversiteit in de samenleving, arbeid en privéleven. In allerlei opzichten levert die ‘vloeibare modernisering’ kansen, maar ook grote onzekerheden.

Praktijkgericht onderzoek

Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ genereert met behulp van praktijkgericht onderzoek kennis over de manier waarop ouders ondersteund kunnen worden door instellingen voor opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdwelzijn. Centraal hierbij staan dilemma’s en vragen als gevolg van de vloeibare modernisering.

Maike Kooijmans

Maike Kooijmans, nu nog waarnemend lector Jeugd, Gezin en Samenleving in het Expertisecentrum Caring Society van Avans Hogeschool, is aangesteld als lector om het lectoraat vorm te geven. In haar onderzoekswerk ligt het accent op hoe (professionele) opvoeders kwetsbare jongeren optimale ontwikkelkansen kunnen bieden en met hen kunnen werken aan weerbaarheid. Zij bestudeert opvoedingsvraagstukken vanuit meerdere perspectieven, zoals het jongere/kind-perspectief en het opvoedersperspectief. In mei 2016 promoveerde Kooijmans aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift: ‘Talent van de straat, hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven’.

Maike Kooijmans
Maike Kooijmans

Culturele diversiteit

Het nieuwe lectoraat sluit aan bij de kennis die binnen het lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ ontwikkeld wordt. Dit lectoraat verricht onderzoek vanuit de invalshoek van culturele diversiteit naar het belang van bestaande persoonlijke netwerken van (specifiek) migrantenouders versus professionele (ortho)pedagogische ondersteuning vanuit (eerste en tweedelijns) instellingen voor jeugdzorg en Jeugdhulpverlening en wordt geleid door lector Yolanda te Poel.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER