Veel ouders van jonge kinderen zijn onzeker en lopen rond met opvoedvragen. Professionals in de kinderopvang zouden ouders veel meer moeten ondersteunen in de opvoeding en daarmee een belangrijke rol kunnen spelen bij vroegsignalering. Dit zegt Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Ouderschap lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet, zegt Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Hij zegt dit op de website van Vakblad Vroeg in de aanloop naar een lezing die hij zal verzorgen tijdens het congres Tijdig signaleren in de kinderopvang (11 mei).

Puzzelkinderen
“Bij het halen en brengen hebben pedagogisch medewerkers direct contact met de ouders, terwijl ze de kinderen veel en lang zien. Zij zijn dus bij uitstek in de gelegenheid om signalen van ouders op te vangen en tegelijkertijd met eigen ogen waar te nemen hoe een kind functioneert. Dat biedt allerlei kansen om dergelijke puzzelkinderen eerder in beeld te krijgen en adequate hulp te bieden.”

Preventie
Ouders zouden veel meer aandacht moeten krijgen. Niet alleen vanuit de kinderopvang, maar vanuit de hele jeugd(gezondheids)zorg en het onderwijs. Wat de positie van de kinderopvang uniek maakt, is dat het ouders en kinderen in de eerste fase treft. “Met preventie en vroegsignalering kun je problemen als kindermishandeling, schoolverzuim en armoede beter beheersbaar maken”, aldus Ivakic.

Onzekere ouders
De NCJ-directeur vindt het onterecht dat ouderschap vanzelfsprekend lijkt te zijn. Er bestaat geen handleiding voor hoe je een goede moeder of vader kunt worden. Tegelijkertijd zijn de sociale netwerken in de afgelopen decennia sterk veranderd. “Voorheen werden kennis en vaardigheden over opvoeden van generatie op generatie doorgegeven. Dat gebeurt nu heel versnipperd. Onze geïndividualiseerde en gefragmenteerde samenleving nodigt uit om vooral je eigen weg te vinden. Dat maakt ouders onzeker. Zij hebben in mijn ogen behoefte aan onafhankelijke professionals die hen in hun kracht zetten.”

Bron: KinderopvangTotaal

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER