Een goede band met ouders is vaak bepalend voor het succes van de kinderopvang. Professionals kunnen de samenwerking met ouders op verschillende manieren. Als eerste investeren in het kennismaken, dan heldere procedures afspreken voor afstemming over de ontwikkeling van het kind. Als derde gaat het om werken aan wederkerige relaties met ouders. Om zo tenslotte samen de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Diverse tools zijn beschikbaar om deze benadering tot een succes te maken.

Ouders die met een kind naar de kinderopvang komen, spreken een groot vertrouwen uit naar de professionals. Professionals spelen vanaf dat moment een belangrijke rol in het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Ook is vanaf dat eerste moment de mate van samenwerking tussen ouders en de kinderopvang van invloed op de ontwikkeling van kinderen. Van belang is verder de wijze waarop professionals in de kinderopvang met ouders het pedagogisch handelen afstemmen. Hierdoor ontstaat er voor kinderen samenhang tussen de ervaringen die zij opdoen gedurende interacties met opvoeders in de leefwereld thuis en op de groep.

Elementen van samenwerking

Elementen van een effectieve samenwerking zijn naast een vertrouwensbasis het aangaan van gelijkwaardige relaties met ouders. Voor ouders en professionals geldt dat deze samenwerking zowel van invloed is op het eigen pedagogisch handelen als op het benodigde samenspel ter ondersteuning van het kind. Wanneer deze verbinding tussen professionals en ouders ontbreekt, kan dit zelfs een negatieve invloed hebben op het welbevinden van kinderen.

Stapsgewijs versterken

Uit onderzoek blijkt dat professionals in de kinderopvang de samenwerking met ouders kunnen versterken door stapsgewijs:

  • Te investeren in het kennismaken met ouders en het goed leren kennen van het gezin, de thuisomgeving en achtergronden van ouders (zoals hun opleiding, hun culturele achtergrond en taal). Een aandachtspunt hierbij is het inzicht krijgen in de interacties tussen ouders en kinderen. En zicht te krijgen op de visie van ouders op opvoeden. Het is een overweging waard om het gezin hiervoor thuis te bezoeken.
  • Met ouders samen heldere procedures af te spreken voor afstemming over de ontwikkeling van het kind. Regelmatig individueel contact op eenzelfde moment kan hierbij behulpzaam zijn, zodat er een routine ontstaat. Het werkt versterkend om vanaf het begin verwachtingen over en weer uit te spreken. Zo kun je tot een gezamenlijk beeld komen waarover afgestemd wordt.
  • Tijdens de bestaande contactmomenten steeds te werken aan wederkerige relaties met ouders. Dit kan door ouders inzicht te geven in wat het kind ervaart gedurende de dag. Maar ook door positief te spreken over het kind en belangstelling te tonen naar ervaringen van kind en ouders thuis. Hierbij is steeds een open en empathische houding van belang. Wanneer ouders uit beeld zijn, zoek dan naar contact, of maak contact met andere personen in het netwerk van het gezin.
  • Samen de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Dit kan door ouders inzicht te geven in hoe hun kind zich ontwikkelt in interactie met de pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep. Andersom kan dit door belangstelling te tonen voor hoe het kind zich thuis ontwikkelt en het perspectief van ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Deze gesprekken kunnen aanknopingspunten bieden om ieders rol goed te laten aansluiten op de behoeften en ontwikkeling van het kind.

Verdiepen samenwerking

Afhankelijk van het type opvang en de wettelijke opdracht kan de samenwerking met ouders in de kinderopvang meer of minder verdiept worden. De samenwerking met ouders op VE-groepen kan meer verdiept worden met bijvoorbeeld als doel de taalomgeving thuis en de kwaliteit van de interactie tussen ouders en kind te versterken. Vooral kinderen van ouders met een lagere opleiding of inkomen ervaren vaak minder stimulerende interacties met volwassenen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes uit gezinnen met een hogere opleiding of inkomen. Een minder taalrijke thuisomgeving speelt een rol in de ongelijkheid die bestaat in de ontwikkeling van taal en geletterdheid bij jonge kinderen en heeft impact op hun verdere schoolloopbaan.

Lees verder op expertisecentrumkinderopvang.nl

Bron: expertisecentrumkinderopvang.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER