Niets werkt zo goed voor het contact tussen leerkracht en ouders van basisschoolkinderen als het aloude huisbezoek. Leesmoeders, computervaders en andere manieren van informeel contact met de leerkracht versterken een goede relatie. Het kennisplatform ‘Educatief partnerschap’ richt zich op het verbeteren van de contacten tussen leerkrachten en ouders. Dat komt uiteindelijk het kind ten goede.

De site maakt deel uit van het project ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’, geleid door associate lector Hélène Leenders van Fontys Hogeschool Pedagogiek.  In dit onderzoek is samengewerkt met de Universiteit Maastricht, de Nieuwste Pabo en negentig Limburgse basisscholen. Via vragenlijsten en 55 uitgebreide interviews is geïnventariseerd hoe leerkrachten staan tegenover ouderbetrokkenheid en hoe zij de relatie met ouders vormgeven.

Informeel contact

Uit het onderzoek blijkt dat informeel contact essentieel is voor de vertrouwensband. Leenders: “Het zit hem in kleine dingen: als leerkracht even naar een moeder of vader op het schoolplein lopen, ouders in de school toelaten aan het begin van de schooldag. Iedereen kan het, maar men is zich niet altijd bewust van het belang ervan.” Haar tip is om ouders vaker in te zetten, bijvoorbeeld voor huiswerkbegeleiding of voorlezen: het ontlast de leerkracht én het verstevigt het informele contact.

Tijdprobleem

Misschien speelt hier een tijdprobleem, erkent de associate lector: leerkrachten hebben al fikse taakverzwaringen gekregen sinds alle kinderen passend onderwijs moeten krijgen. “De leerkrachten willen wel, maar doen vaak nog te weinig om het zo te organiseren dat ze informeel contact kunnen hebben met de ouders. Soms is de inloopochtend afgeschaft of ze doen het altijd op hetzelfde moment waardoor sommige ouders nooit kunnen. Laat staan dat leerkrachten nog op huisbezoek gaan, de ideale maar tijdrovende manier om een goed contact op te bouwen met ouders. Leerkrachten houden vaak nog erg vast aan de tien-minuten-gesprekken, maar dat is te weinig.”

Meer afstemming

In de oudergesprekken wordt een belangrijke vraag vaak niet gesteld, zegt Leenders. “Dat is de vraag: hoe doet het kind het thuis? Leerkrachten en ouders moeten elkaar meer als partners zien. De leerkracht kan de ouders vragen waar zij behoefte aan hebben, hen helpen. Uiteindelijk gaat het om het kind, dat moet er beter van worden.”

Educatief partnerschap – interactief kennisplatform

Het interactieve kennisplatform ‘Educatief partnerschap’ is gecreëerd om praktijkkennis van leerkrachten van verschillende typen scholen te verzamelen en te delen. Onderzoeksresultaten uit het vragenlijstonderzoek en de interviews, sterke voorbeelden en inspirerende praktijken uit de interviews en de training, en tools van leerkrachten en studenten om educatief partnerschap te versterken worden op dit platform gedeeld. De website wordt maandelijks geupdated met nieuwe tools en praktijken.

Lees verder >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER