vogelnestverblijf bij scheiding

Het zijn niet altijd de kinderen die na een scheiding heen en weer gaan. Steeds meer ouders kiezen ervoor om zelf wekelijks van huis te wisselen. Ze vinden het rechtvaardiger. Daar komt bij dat hechten aan één omgeving voor jonge kinderen bijna even belangrijk is als de hechting aan de ouders.

‘Birdnesting’ is een systeem waarin kinderen in het ouderlijk huis blijven en ouders pendelen. Navraag van De Morgen bij scheidingsbemiddelaars leert dat er steeds meer gescheiden ouders voor een zogenaamd vogelnestverblijf opteren. “In mijn praktijk zie ik dat het aantal vragen hierover toeneemt”, stelt bemiddelaar Maaike Goyens. Zij schreef in 2013 Living apart together, een boek over scheiden en samenleven. “Toen had vrijwel niemand van ‘birdnesting’ gehoord. Van de gezinnen die ik begeleid, wil 10 à 20 procent het uitproberen.”

Groeiend bewustzijn

Die toename verklaart Goyens door een groeiend bewustzijn over de negatieve gevolgen van scheidingen op kinderen. “Het financiële aspect speelt ook: voor sommige ouders is dit een voordelige oplossing. In de week dat ze niet bij hun kinderen zijn, kunnen ze bij hun eigen ouders of nieuwe partner blijven.”

Hechting

In welke mate ‘birdnesting’ het psychisch welzijn van kinderen bevordert, is nog nooit onderzocht. Dat zegt Claire Wiewauters, orthopedagoog verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Toch gelooft ze dat het voor sommige leeftijdsgroepen bevorderlijk kan zijn. “Bij kinderen tot twee jaar is het beter dat de ouders wekelijks wisselen, want op die leeftijd is het belangrijk dat ze zich hechten aan één omgeving. Dat is bijna even belangrijk als de hechting aan de ouders.

Overgangsmaatregel

Toch gaat het, ondanks alle goede bedoelingen, lang niet altijd goed. Experts vinden dat niet vreemd. Ze noemen het vogelnestverblijf een overgangsmaatregel. “Veel ouders weten kort na een scheiding nog niet waar ze zelf aan toe zijn en hoe het de kinderen zal vergaan. Na enkele jaren wordt dat bij de meesten duidelijk en dan zien ze vaak van dit systeem af”, zegt Goyens.

Financiële krijtlijnen

Rest nog: het juridische luik. Ouders die besluiten zelf wekelijks te verhuizen, kunnen hun afspraken laten vastleggen. “Dat gaat dan vooral om financiële krijtlijnen”, vertelt professor familierecht Frederik Swennen (Universiteit Antwerpen). “Zulke contracten leggen bijvoorbeeld voor vijf jaar vast dat de ouders hun aandeel in de woning niet mogen verkopen en dat kosten gedeeld moeten worden.” Een gezin tot een vogelnestverblijf verplichten, kan volgens Swennen in theorie, maar is bij zijn weten in de praktijk nog nooit gebeurd.

Bron: demorgen.be

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER