Welke factoren kunnen ouders helpen in tijden van crisis. En omgekeerd, wat verergert voor hen de spanning. Die vragen staan centraal in een internationaal onderzoek dat deze week van start is gegaan. Hierin wordt gekeken naar de effecten van COVID-19 in verschillende Westerse en niet-Westerse landen op het gedrag van ouders en de rol van individuele, gezins- en contextuele factoren.

De COVID-19 pandemie heeft het gezinsleven drastisch veranderd door thuis werken, sluiting van scholen en gezinsleden die op elkaar aangewezen zijn. Deze tijdelijke unieke periode van zoveel mogelijk thuis blijven biedt kansen, maar kan ook tot spanningen en stress in het gezin leiden. Er is tot nu toe echter weinig bekend over effecten van beperkende overheidsmaatregelen op het gezin. Welk gezin is bijvoorbeeld veerkrachtig? Maakt het uit hoe ouders hun emoties tonen. En speelt cultuur een rol?

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke factoren ouders wel of juist niet helpen in tijden van crisis.  Het onderzoek zal leiden tot meer zicht op de invloed van een crisissituatie op het ouderschap. Hier kunnen de zorgprofessionals aandacht aan besteden bij het ondersteunen van gezinnen of in de hulpverlening.

Het internationale onderzoek wordt in Nederland vanuit Tilburg University gecoördineerd en kent ook een internationale dimensie. Er wordt samengewerkt met het consortium International Investigation on Parental Burnout (IIPB) waaraan ongeveer 40 landen deelnemen. NWO financiert het onderzoek. De coördinatie is in handen van Prof. Hedwig van Bakel en dr. Ruby Hall (Tilburg University) in samenwerking met Prof. Isabelle Roskam en dr. Moïra Mikolajczak vanuit de Universiteit van Louvain (België).

Oproep

Het onderzoeksteam zoekt ouders – zowel moeders als vaders met tenminste 1 thuiswonend kind (van alle leeftijden 0 tot 18 jaar of ouder) – die een vragenlijst willen invullen. De antwoorden worden volledig geanonimiseerd en de vertrouwelijkheid van de antwoorden wordt gegarandeerd. Voor de ouders die mee willen doen aan dit internationale onderzoek naar ouderschap in coronatijd is een flyer gemaakt met een link naar de vragenlijst. Het verzoek is om deze oproep zoveel mogelijk onder ouders te verspreiden.

Naar de flyer >

Vul hier de vragenlijst in >

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER