Eigen Krach conferentie -foto: Caroline van Pagée / Mirte Slaats

Eigen Krachtconferenties inzetten voor het maken van hulpverleningsplannen in de jeugdbescherming is niet effectiever dan de reguliere werkwijze. Dat concludeert Sharon Dijkstra uit onderzoek waarop zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens Eigen Krachtconferenties (EK-c) stellen gezinnen met hun sociaal netwerk een hulpverleningsplan op. De jeugdzorg zet deze conferenties in om de eigen kracht van gezinnen en hun netwerk beter te benutten. Anders dan bij de reguliere werkwijze begeleidt een coördinator die niet bij de hulpverlening betrokken is het opstellen van het plan. Dijkstra concludeert dat de conferenties niet aan de verwachtingen voldoen.

Beperkte deelname

328 gezinnen namen deel aan het onderzoek. 229 gezinnen kregen een Eigen Krachtconferentie aangeboden, de overige gezinnen kregen die mogelijkheid niet. Bij slechts 27 procent van de 229 gezinnen vond inderdaad een conferentie plaats; 60 procent ging niet op het aanbod in, de rest haakte voortijdig af.

Resultaten

Samenvattend blijkt dat wanneer een EK-c standaard wordt aangeboden in het begin van het jeugdbeschermingstraject, in maar een klein deel van de gezinnen (27 procent) een conferentie daadwerkelijk tot stand komt. De gezinnen waar wel een conferentie was georganiseerd waren over het algemeen positief over de manier waarop dit was georganiseerd en over de conferentie zelf. De resultaten van de effectstudie laten vervolgens zien dat één maand na het tot stand komen van een hulpverleningsplan ouders in de EK-c groep aangaven meer steunbronnen te ervaren dan ouders in de controlegroep. Dit verschil was na drie en zes maanden niet meer zichtbaar. Wel hadden ouders in de EK-c groep na zes maanden meer vertrouwen in hun opvoedersrol dan ouders in de controlegroep. Verder neemt in beide groepen de veiligheid van kinderen in het gezin toe.

De toevoeging van een EK-c zorgt hierbij niet voor meer, maar ook niet voor minder veiligheid dan de reguliere aanpak. Wat betreft de duur van het Jeugdbeschermingstraject bleek dat gezinnen in de EK-c groep langer begeleid worden door Jeugdbescherming dan gezinnen in de controlegroep. Tenslotte is gekeken of de kosten van een EK-c-traject opwegen tegen de opbrengsten. De uitkomst is dat de toevoeging van EK-c niet kosteneffectief is vergeleken met de reguliere aanpak.

Balancing the scale of responsibility-The effectiveness of family group conferencing in child welfare >>

Over het project Eigen Kracht conferenties binnen de jeugdzorg >>

 

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER