Behavioral Parent Training Groningen – groep (BPTG-G) is een gedragstherapeutische groepstraining voor ouders van kinderen met ADHD en gedragsproblemen. Doelgroep zijn kinderen van 4 tot 12 jaar. Hun ouders zijn de intermediaire doelgroep.

Uit een Nederlandse effectstudie is gebleken dat routinezorg in combinatie met BPTG-G significant meer effect heeft op de gedragsproblemen van kinderen met de diagnose ADHD dan alleen routinezorg. De training biedt ouders kennis over de problematiek van hun kind en traint hen in vaardigheden om het gedrag van hun kind te beïnvloeden.

De training heeft vier fasen:
1. psycho-educatie;
2. het vooraf beïnvloeden van gedrag door bijvoorbeeld heldere regels en instructies;
3. het achteraf beïnvloeden van gedrag door bijvoorbeeld belonen van gewenst en negeren van ongewenst gedrag;
4. het vasthouden van de geleerde vaardigheden.

De ouders werken aan hun individuele doelen en oefenen via huiswerkopdrachten. De training wordt gegeven door twee therapeuten en bestaat uit onder meer didactische onderdelen, rollenspel, praktische oefeningen, groepsdiscussies en uitwisseling van ervaringen.

De interventie bestaat uit twaalf groepsbijeenkomsten van twee uur, wekelijks of elke twee weken. Daarnaast is er een voor- en een nagesprek en een terugkombijeenkomst.

Uitgebreide beschrijving >>

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met ontwikkelaar Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen (Accare) 050 368 11 00. Contactpersonen

  1. van der Veen-Mulders:  l.van.der.veen@accare.nl

B.J. van den Hoofdakker: b.van.den.hoofdakker@accare.n

Bron: nji.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER