Vrijwilliger speelt met kinderen
Samen Oplopen

Maar al te vaak komt het voor dat een gezin géén mensen om zich heen heeft die kunnen helpen bij de problemen en vragen waar het tegenaan loopt. Stichting Samen Oplopen helpt deze gezinnen door hen te koppelen aan vrijwilligers die hen de nodige steun bieden. Dit kan langdurige professionele zorg voorkomen.

De missie van Samen Oplopen is het verbeteren van de omstandigheden waarin een gezin leeft, om zware problemen te voorkomen. Wat centraal staat is het versterken van de eigen kracht van de gezinsleden en het opbouwen en uitbreiden van hun sociale netwerk. Zodat ze straks zelf weer verder kunnen, met de bagage die ze hebben meegekregen. Doel is zorgen voor een betere sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen binnen de gezinnen die veel stress ervaren en het voorkomen van tweedelijns hulpverlening (preventie).

Resultaten

Samen Oplopen heeft inmiddels in een aantal Gooise gemeenten ervaring  opgedaan met het koppelen van ‘stevige’ mede-burgers/vrijwilligers aan kwetsbare gezinnen of jongeren. In Zeist zijn de afgelopen 6½ jaar 250 gezinnen gekoppeld aan vrijwilligers of een vrijwilligers-gezin. De Bilt maakte in 2 jaar 25 koppelingen en Hilversum en Bussum 40. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Sociale (buurt)teams zijn enthousiast over de aanpak, evenals  de gezinnen en de vrijwilligers. Dat maakt dat de stichting klaar is om Samen Oplopen ook naar andere gemeente te brengen.

Van 2011 tot 2013 is er een evaluatief onderzoek gedaan door het kenniscentrum ‘Sociale Innovatie’ van de Hogeschool Utrecht. De gezinnen blijken de steun van Samen oplopen te waarderen met een ‘9’. Er is op alle bekeken leefgebieden een verbetering te zien.

Werkwijze

Samen Oplopen richt zich op gezinnen die veel problemen ervaren. Dit kunnen gezinnen zijn die op of onder de armoedegrens leven, geïsoleerd zijn of zwaar belast. Maar ook gezinnen die uit het buitenland komen en geen familie of vrienden in Nederland hebben.

Zodra een gezin zich aanmeldt, gaat één van de professionele zorgcoördinatoren naar het gezin toe om te bespreken welke hulp er nodig is. Wanneer er een helder beeld is van de situatie, koppelt de coördinator een vrijwilliger aan dit gezin. Deze vrijwilliger denkt en werkt in brede zin mee met het gezin, waarbij het belangrijk is dat de gezinsleden centraal staan en aangeven wat de problemen zijn en hoe ze geholpen willen of kunnen worden.

De problemen kunnen sociaal, financieel, praktisch of emotioneel van aard zijn. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk. De vrijwilligers worden ondersteund door de coördinatoren, die zo nodig snel kunnen doorverwijzen naar andere vormen van zorg. Vrijwilligers lopen een half jaar tot maximaal twee jaar mee met een gezin. Naast de aangeboden hulp is er oog voor hoe het gezin een sociaal netwerk kan opbouwen door activiteiten te ontwikkelen of aan te sluiten op de plaatselijke activiteiten die daaraan bijdragen

Samen Oplopen met vluchtelingengezinnen

Sinds 2016 krijgt de stichting heel veel aanmeldingen van vluchtelinggezinnen, die hulp nodig hebben om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Door statushouders in hun nieuwe woonplaats te koppelen aan iemand die er langer woont, is het voor het gezin makkelijker om te aarden. Ze hebben dan een vraagbaak en voelen zich minder sociaal geïsoleerd. Dit voorkomt problemen.

Samenwerking

Het is belangrijk dat vrijwilligers en professionals niet langs elkaar heen werken maar juist nauw samenwerken. Stevige netwerken en signalering worden steeds belangrijker. Samen Oplopen werkt daarom nauw samen met professionele hulpverlenende instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het inlooppunt van het CJG komen mensen met allerlei problemen binnen. Een deel heeft niet meteen professionele hulp nodig, maar kan ook goed geholpen worden met een vrijwilliger die helpt bij praktische problemen of een rol kan spelen in sociaal isolement en eenzaamheid. De professionele  coördinator bewaakt de kwaliteit van de koppeling en kan de vrijwilliger waar nodig aanvullen met professionele inzet. Dit maakt de geboden steun en zorg laagdrempelig.

Door intensief samen te werken kan snel inzicht ontstaan in welke hulp nodig is. Hiermee vervult Samen Oplopen een belangrijke, preventieve rol binnen de zorg.

In andere plaatsen?

Gemeenten die belangstelling hebben kunnen mailen of bellen met Linda Otterman, directeur, coördinator en initiatiefnemer: lindaotterman@samen-oplopen.nl, 06-81136075

Meer weten?
– Website: www.samen-oplopen.nl
Samen Oplopen in het kort
Samen Oplopen biedt maatjes en activiteiten aan gezinnen in Zeist waar meerdere problemen tegelijk spelen

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER