Onder jonge ouders bestaat nog steeds voorkeur voor persoonlijk contact met de JGZ. Daarnaast is er in toenemende mate behoefte aan diverse digitale hulpmiddelen. Hierdoor zijn zij beter in staat regie te voeren op de gezondheid.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onder jonge ouders. Daarin werd hen gevraagd waar zij belang aan hechten als het gaat om jeugdgezondheid. Wat vinden zij belangrijk voor de gezondheid van hun kind(eren) en welke wensen hebben zij ten aanzien van digitale ondersteuning?

Zij willen ook graag via digitale tools snel in contact kunnen treden met de JGZ. Zo is er geopperd om een smartphone app te ontwikkelen vanuit het consultatiebureau, zodat ouders betrouwbare informatie ontvangen.

Om het onderzoek uit te voeren heeft het NCJ gebruik gemaakt van vragenlijsten, interviews en focusgroepen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van informatie uit een kwantitatief onderzoek van het TNS Nipo dat werd verricht onder 815 jonge ouders.

Meer weten?
Lees dan het boekje Klaar voor de ouder van de toekomst – behoefteonderzoek onder jonge ouders over de mogelijkheden van digitalisering in relatie tot preventieve gezondheidszorg en het rapport van TNS Nipo.

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER