Nederlandse vrouwen maken de minste betaalde arbeidsuren binnen Europa. Dit typisch Nederlandse verschijnsel heeft veel consequenties, onder meer voor ons denken over kinderopvang. Het werken in deeltijd van veel vrouwen komt de kwaliteit niet ten goede.

Nederlandse vrouwen maken in Europa de meeste deeltijduren, stelt McKenzie in een rapport. De regering wil weten waarom. Hélène Smid laat in het AD weten dat de opvatting over kinderopvang een van de oorzaken is. Zij reageert op het rapport ‘Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt‘. Naar aanleiding hiervan wil het kabinet onderzoeken waarom Nederland internationaal koploper is in deeltijdwerk.

Kwaliteit gebaat bij druk

‘Kinderopvang heb je alleen nodig als je werkt.’ En: ‘kinderen zijn thuis beter af’. Deze denkbeelden en ons deeltijdwerken maken dat kinderen relatief weinig uren per week naar de kinderopvang gaan. Mede daardoor zien ouders niet dat de ontwikkeling van hun kind baat kan hebben bij professionele begeleiding. En daarmee ontbreekt de druk om te investeren in de kwaliteit, wat ouders kritisch maakt over kinderopvang. “Juist omdat Nederlandse vrouwen tóch maar een paar dagen werken, hoeft de kinderopvang ook niet zo goed te zijn”, is de stelling van prof. dr. Janneke Plantenga, van de Leerstoel Economie en Welvaart aan de Universiteit Utrecht.

Daarnaast werken pedagogisch medewerkers in de kinderopvang veelal in deeltijd. De stabiliteit binnen de groep, met wisselende kinderen en medewerkers, kan dus niet hoog zijn. Kinderopvangorganisaties doen hun best stabiliteit en optimale kwaliteit te bieden binnen de huidige deeltijdcontext, maar lopen tegen deze ‘deeltijdklem’ aan.

Arbeidsmarktinstrument

Ook de politiek ziet kinderopvang als een arbeidsmarktinstrument, met als gevolg dat de kinderopvang uitermate gevoelig is voor de economische situatie. Vanuit kostenoogpunt is dat zelfs zeer effectief: krimp bij economische crises en groei in tijden van herstel. Dit jojo-effect maakt echter dat een basiskwaliteitsniveau moeilijk te waarborgen is. Wat Nederland nodig heeft, is een stabiele kinderopvangsector met het uitgangspunt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat helpt ook werkende ouders en dus de BV Nederland. Hier ligt een rol voor de overheid. Geef kinderopvang, net als het onderwijs, een onomstreden plek in het leven van kinderen. Dat kan door alle kinderen vanaf nul jaar recht (geen plicht) te geven op twee dagen opvang per week.

Professionele kinderopvang

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven vroeg zich bij aanbieding van het rapport terecht af of de keuze van vrouwen voor een kleine deeltijdbaan wel een vrije keuze is. Het is tijd om het debat over deeltijdwerk in relatie tot ons denken over kinderopvang nieuw leven in te blazen! De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven door te laten zien dat professionele kinderopvang goed is voor kinderen.

Hélène Smid,
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Bron: AD.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER