De inzet van ervaringskennis speelt een ondergeschikte rol in de zorgverlening aan het jonge kind. Dat is jammer. Ouders weten immers als geen ander hoe je het beste kunt omgaan met hun zorgkind. Het benutten van deze ervaringskennis kan onze dienstverlening aanzienlijk verbeteren.

In de praktijk is sprake van twee werelden: de beroepswereld van professionals en de leefwereld van ouders. Daar zit een te grote kloof tussen. Ik pleit voor meer samenwerking en gebruik van de ervaringskennis van ouders maar ook voor meer begrip en inlevingsvermogen voor de personen die 24/7 verantwoordelijk voor de kinderen zijn. Uit onderzoek blijkt dat ouders veel doen om participatie van hun kind te bevorderen, over veel ervaringskennis beschikken, maar ook tegen veel knelpunten aan lopen. Een ander punt van aandacht is dat ouders met een zorgkind vaak te maken hebben met meerdere professionals, ieder met een eigen stukje expertise. Lang niet altijd zit men daarbij op dezelfde lijn. Ouders moeten daarmee dealen en zelf keuzes maken. Professionals zouden zich meer moeten realiseren wat het betekent om met zoveel professionals van doen te hebben. Hoe kun je samen minder vóór, maar meer mét ouders doen. Door intensiever  met ouders samen te werken, ontstaat vrijwel direct een veel beter klimaat voor zorg op maat.

Gerichter inspelen op de context van een gezin met een kind kan op vele manieren invulling krijgen. Zo gaat een groot deel van de zorggesprekken vaak over wat niet goed is. Ouders ervaren dat als heel frustrerend en dat werkt demotiverend. Probeer meer te focussen op de positieve kanten en mogelijkheden van het kind en maak daarbij gebruik van de ervaringskennis van ouders. Belangrijk is ook proberen te begrijpen wat ouders en kinderen ervaren in het dagelijks leven en wat ouders nodig hebben om hun kind te ondersteunen bij het bereiken van de doelen die voor de familie van belang zijn.

Natuurlijk, een dergelijke omslag zal de nodige tijd kosten. Maar de zorg aan een kind is erbij gebaat als we meer de positieve kanten van een kind of een gezin benadrukken.

Dr. Barbara Piškur
Senior onderzoeker en senior docent aan de Zuyd Hogeschool (Lectoraat Autonomie en Participatie)

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER