Vluchtelingengezin

De Opvoedtakel van Carina Klinkvis en Erwin van der Veen heeft de Bert Prinsenprijs gewonnen. Volgens de jury is de aanpak om het opvoeden te normaliseren in moeilijke opvoedsituaties vernieuwend. De twee andere genomineerden waren het Familiekrachtcafé en het Opvoedkwaliteitenspel.

Het Familiekrachtcafé

Het Familiekrachtcafé gaat over: praten over opvoeden in een niet-professionele setting. Dit initiatief van Angelique Cras en Imke Schoppink uit Bemmel blinkt uit door normalisering. Het onderliggende principe en format van dit initiatief is ‘an sich’ niet zo zeer vernieuwend, wel het feit dat het heel lokaal is ingericht. En dat er heel goed wordt gekeken naar de behoeften van de doelgroep in de lokale setting. Naast ‘bonding’ is er ook sprake van ‘bridging’. En het is er voor iedereen: alle opvoeders zijn welkom in het Familiekrachtcafé. Dit lokale initiatief voor versterken van de eigen kracht, ingegeven door ouders zelf is een schoolvoorbeeld van informele, sociale steun. Het mag niet alleen op veel enthousiasme rekenen, met de vormgeving van een eigen stichting wordt ook gewerkt aan evaluatie, borging en overdraagbaarheid.

Familiekracht

Het Opvoedkwaliteitenspel

Het doel van het Opvoedkwaliteitenspel is dat ouders weer in zichzelf gaan geloven. Via een oplossingsgerichte methode worden ouders bewust van hun kwaliteiten om van daar uit verdere opvoedkwaliteiten te ontwikkelen. Dit spel van jeugdverpleegkundige Ingrid Diepstraten is vernieuwend door de inbreng van spel als middel om met ouders aan de praat te raken tijdens het verpleegkundig consult of een huisbezoek. Het is zeker normaliserend: het is sterk gericht op wat goed gaat, op de persoonlijke kracht van ouders. Het blinkt uit door z’n overdraagbaarheid. Het spel is in veel situaties bruikbaar en voor een brede doelgroep.

De Opvoedtakel

De winnaar is geworden De Opvoedtakel van Carina Klinkvis en Erwin van der Veen. De Opvoedtakel is een ‘metafoor’ die ouders helpt te kiezen voor een positieve en stimulerende vorm van opvoeden. De praktijkgerichte aanpak wordt toegepast bij intensieve ambulante gezinsbegeleiding en is in samenspraak met ouders en verzorgers ontwikkeld. De opvoedtakel kan voor meerdere doelgroepen worden ingezet.

De jury vindt dit initiatief passen in een rijtje van winnaars, waarbij vanuit de praktijk is vormgegeven aan vernieuwing van opvoedsteun en normalisering van het opvoeden door in de context van intensieve ambulante gezinsbegeleiding expliciet te werken aan het mogelijk maken van het gewoon zelf doen van de gewone alledaagse opvoedopgaven door de ouders. Daarbij gaat het om de eerstvolgende succesvolle stap aan de hand van concrete opvoedhandelingen rond regels, eten, uitgaan, normen en waarden, etc. De Opvoedtakel benut talloze werkzame elementen van opvoedingsondersteuning op een natuurlijke en simpele wijze. Met de vorm en de metafoor van de takel helpt het ouders te kiezen voor een positieve en stimulerende vorm van opvoeden. Heel belangrijk is, dat het wordt ingebracht op een moment in de relatie tussen ouders en kind, waar al heel veel druk op staat en hulpverlening in beeld is. Maar vooral dat het als metafoor en als concept overdraagbaar is naar heel veel andere fasen in het opvoedproces. Daarmee kan het inspiratiebron worden voor ouders en professionals.

De prijs bestaat uit het beeld ‘In stijgende lijn’, een oorkonde en 10 adviesuren van NJi en NCJ om de verdere ontwikkeling en verbetering van de Opvoedtakel te ondersteunen.

Bert Prinsenprijs 2017

Bert Prinsen heeft in zijn beroepsloopbaan zeer waardevolle bijdragen geleverd aan de verbetering en professionalisering van de preventieve jeugdzorg, gezondheidsbevordering en opvoedsteun. Om de praktijkverbetering en vernieuwing van de opvoedsteun onder de aandacht te blijven brengen is in 2011 de Bert Prinsenprijs in het leven geroepen. Deze prijs ondersteunt jonge professionals bij het (verder) ontwikkelen van initiatieven op het gebied van opvoedsteun, waar mogelijk en nodig samen met ouders en vrijwilligers. De jury voor deze prijs bestaat uit Bert Prinsen, Marieke Timmermans (NCJ) en Caroline Vink (NJi).

Bert Prinsen
Bert Prinsen

Bron: NCJ

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER