Het is van belang dat hulpverleners met verschillen kunnen omgaan. Het gaat dus over álles waarin hulpverleners en hun cliënten in kunnen verschillen. Vanuit deze benadering is Jeugdplatform Amsterdam in gesprek gegaan met jongeren en ouders. Dit heeft geleid tot concrete aanbevelingen.

Bij diversiteit wordt al snel gedacht aan verschillen in cultuur of etniciteit, maar dat is volgens de onderzoekers een te smalle benadering. In een stad zo divers als Amsterdam komen hulpverleners immers veel verschillende cliënten tegen. Cliënten die kunnen verschillen op basis van cultuur, maar ook gender, geloofsovertuiging, denkniveau, seksuele oriëntatie, leeftijd, etc. En door rekening te houden met de identiteit van jongeren en ouders kan hulp beter aansluiten.

Bijeenkomst met jongeren en ouders

Tijdens twee bijeenkomsten met jongeren en ouders is nagedacht over verbeterkansen. Hieruit zijn de volgende adviezen voortgekomen:

  1. Een goede kennismaking en voldoende tijd om elkaar te leren kennen is cruciaal;
  2. Zorg voor een goede match tussen cliënt/gezin en hulpverlener en ga er flexibel mee om als deze match er niet blijkt te zijn;
  3. Belangrijk is dat er in opleidingen aandacht voor cultuur- en diversiteitsensitief werken is. Zo wordt voorkomen dat de ‘witte’ en ‘Westerse’ manier van opvoeden de norm is;
  4. Ga en blijf met elkaar in gesprek om elkaar beter te leren kennen en achter verschillen en overeenkomsten te komen;
  5. Help jongeren bij het ontwikkelen van zelfinzicht, zodat zij beter kunnen vertellen wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

Van de bijeenkomst met jongeren is een verslag gemaakt. Ook de hoofdpunten van de bijeenkomst met ouders zijn in een verslag samengevat.

Advies

Het advies is inmiddels gepresenteerd in de werkgroep die zich binnen de gemeente Amsterdam bezighoudt met het project cultuur- en diversiteitsensitief werken. Dit bracht veel nieuwe, maar ook herkenbare inzichten op. De gemeente erkent dat de manier waarop het stelsel nu is georganiseerd weinig ruimte biedt om elkaar goed te leren kennen. En dat er een dilemma zit in de focus op hulp voor de meest kwetsbaren: deze groep heeft vaak meer tijd nodig.

Bron: Jeugdplatform Amsterdam

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER