Besluitvorming rondom uithuisplaatsing van kinderen verbeteren. Dát was het doel van een interventie, met gezinnen opgenomen in een kliniek, om de opvoedvaardigheden van kwetsbare ouders te verbeteren. Daardoor werd de beslissing over al dan niet uit huis plaatsen iets objectiever.

“Ze slaat een brug tussen wetenschap en praktijk, heeft excellente onderzoekskwaliteiten en is prettig om mee samen te werken”: deze lovende woorden ontving Sabine van der Asdonk (29) toen ze in juni de Gratama Wetenschapsprijs 2021 won. In dit interview vertelt ze meer over haar onderzoek naar kwetsbare gezinnen met complexe problematiek.

Vorig jaar promoveerde Van der Asdonk op onderzoek naar gezinnen waarbij er zorgen zijn over kindermishandeling. Ze onderzocht of deze ouders, die al een tijd bij de hulpverlening op de radar stonden, met behulp van een in Leiden ontwikkelde interventie hun opvoedvaardigheden konden verbeteren. ‘We keken of ouders met deze interventie, die bestond uit video-feedback, sensitiever zouden worden, ofwel dat ze kunnen signaleren wat hun kind nodig heeft en daar vervolgens goed op inspelen’, legt Van der Asdonk uit. ‘De gezinnen waren een paar maanden opgenomen in een kliniek, waar ze zeer intensieve en gepersonaliseerde begeleiding kregen om de gezinssituatie te verbeteren. Als er voldoende vooruitgang te zien was in het gezin, kon een uithuisplaatsing worden voorkomen.’

Objectiever

Het doel van dit onderzoek was om de besluitvorming rondom uithuisplaatsing van kinderen te verbeteren. ‘Een kind uit huis plaatsen is vreselijk ingrijpend, zowel voor het kind als de ouders’, legt ze uit. ‘In deze gezinnen speelt complexe en verschillende problematiek, maar met de juiste ondersteuning zou een kind in een aantal gevallen toch nog thuis kunnen wonen. Deze gezinssituaties zijn nooit zwart-wit. Beslissingen over uithuisplaatsing zullen dan ook altijd deels subjectief blijven.’

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er meer overeenstemming was over de beslissing als men informatie over het resultaat van de interventie meenam in het besluit. ‘Dat lijkt erop te wijzen dat de beslissing iets objectiever werd.’ Zij wijst erop dat gezinnen met deze heftige problematiek nauwelijks worden onderzocht, juist omdat het zo complex is. ‘Het is dan ook belangrijk om te weten wat er in de praktijk speelt, zodat we met ons onderzoek ook echt een nuttige bijdrage kunnen leveren.’

Vrouwenopvang

Ook voor haar nieuwe onderzoek naar moeders en hun jonge kinderen die na huiselijk geweld in de vrouwenopvang terechtkomen, brengt Van der Asdonk wetenschap en praktijk samen. ‘We proberen kennis op te doen over de effectiviteit van behandelingen in een doelgroep waar dit nauwelijks wordt onderzocht’, zegt ze. ‘Ik hoop dat we daarmee kunnen bijdragen aan de verbetering van de zorg voor kwetsbare gezinnen.’

Bron: universiteitleiden.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER