Vanwege een premature geboorte of een ernstige aandoening kan de komst van een baby voor ouders een moeilijke periode zijn. Het platform Veer-Krachtige Ouders zet zich in voor een betere ondersteuning van deze ouders. Overkoepelend doel is ervaringsdeskundigheid en wetenschap samenvoegen om de nazorg te normaliseren en die vele malen toegankelijker te maken dan nu het geval is.

Het netwerk bundelt ervaringsdeskundigheid op verschillende gebieden. Ieder van de initiatiefnemers heeft bovendien te maken gehad met een kindje dat prematuur/dysmatuur en/of ziek geboren was. Ook is men uit eigen ervaring bekend met het Hellp-syndroom, Pre Eclampsie, vele miskramen, fertiliteitstrajecten, verwerkingsproblematiek, depressie et cetera.

Aandachtspunten

Veer-Krachtige Ouders vindt dat ‘geen roze wolk ervaren’ geen taboe meer hoeft te zijn. Volgens het platform moet er juist ruimte komen voor meer openheid hierover.

Een ander aandachtspunt is dat het trauma van een ouder, opgelopen tijdens de heftige periode, niet altijd (h)erkend wordt. Als zo’n trauma pas veel later tot uiting komt, geeft dat vaak noodzaak tot een andere behandelstrategie met soms verschillende psychiatrische stempels. Vroegtijdig aandacht voor een onvolledige verwerking kan later veel leed besparen.

Gedeelde ervaring

Volgens Veer-Krachtige Ouders dient een hulpvraag op gelijkwaardigheidsniveau opgepakt te worden door de eigen ervaringsdeskundigheid op een professionele manier in te zetten. De gedeelde ervaring is voor zowel degene die zorg vraagt als degene die zorg geeft een gemene deler. Ze ervaren vaak snel een klik en dat bevordert een vertrouwensband. Uit onderzoek blijkt dat de kans van slagen van een behandeling dan 80% hoger ligt.

Bruggen bouwen

Het platform hecht veel belang aan samenwerken en figuurlijk bruggen bouwen tussen verschillende mensen en organisaties in het zorgveld. Dit maakt dat de best mogelijke zorg bereikbaar en uitvoerbaar is. Zorgen voor de ouders betekent indirect ook zorgen voor hun kinderen; die merken het immers als geen ander wanneer hun ouders verdriet of pijn doormaken.

Aanbod

Belangrijkste pijler van het platform is het bieden van maatwerkprogramma’s voor ouders en lotgenoten. Een voorbeeld hiervan is coaching door een ervaringsdeskundige professional. Daarnaast worden er programma’s op maat gemaakt en worden er lotgenotenavonden en (thematische) informatiebijeenkomsten georganiseerd. Workshops voor zorgprofessionals die behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Meer weten?

Ga voor eer informatie, inclusief contactgegevens, naar www.veerkrachtigeouders.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER