spelende jongens

Elk kind dat uit huis is geplaatst krijgt een eigen mentor en elke jongere in de jeugdzorg gaat een toekomstplan maken voor na zijn achttiende. Ook wordt de pleegzorg standaard verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd eerder en effectiever beschermd en is het separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg straks verleden tijd.

Dat en meer is te lezen in het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ dat de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer stuurden. Het kabinet gaat dit programma samen met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties uitvoeren.

Ambitieus programma

“Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is een goede beweging in gang gezet”, aldus Minister De Jonge. “Maar kinderen, ouders en medewerkers hebben daar nog te weinig van gemerkt en lopen soms nog tegen problemen aan. Het werk is nog niet af. Daarom ben ik trots op dit ambitieuze programma dat er nu ligt.”

Er is in totaal 108 miljoen euro beschikbaar om de transformatie van de jeugdhulp in de komende jaren een impuls te geven. Voor gemeenten die tekorten ervaren is er daarnaast een fonds van 200 miljoen euro waarop een beroep kan worden gedaan.

Kind centraal

Uitgangspunt is dat het belang van het kind nog meer centraal moet komen te staan in de jeugdhulp. Dat betekent tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt. Minister Dekker: “Het belang van jongeren staat duidelijk bij iedereen voorop. Ik vind het mooi te zien dat we in dit programma nadrukkelijk samen optrekken: de justitieketen, de zorgkant, Rijk, gemeenten en instellingen. Met als einddoel dat geen enkele jongere in de kou komt te staan.”

Jeugdregio’s moeten een driejarig plan opstellen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit het zogenaamde transformatiefonds.  Een speciaal ondersteuningsteam gaat gemeenten ondersteunen en adviseren.

Cijfers

Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 392.445 kinderen in 2017 gebruik maken of hebben gemaakt van enige vorm van jeugdhulp. Ook geven de cijfers aan dat eind 2017 30.715 kinderen werden beschermd met een maatregel voor jeugdbescherming en dat 6.360 jongeren werden begeleid in het kader van de jeugdreclassering.

Documenten

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Dit actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te…

Rapport | 01-04-2018

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER