Website ikmsje.nl

Speciaal voor ouders en gezinnen die plotseling een kind hebben verloren is er een nieuwe website www.ikmisje.nl gelanceerd. De website bevat praktische informatie en concrete handreikingen die ouders, broertjes en zusjes kunnen helpen tijdens het rouwproces.

Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise en KinderThuisZorg hebben de website www.ikmisje.nl in nauwe samenwerking ontwikkeld. De website is een plek voor erkenning en herkenning en een startpunt voor meer informatie en verdieping in boeken, websites en mogelijkheden voor (professionele) ondersteuning in het rouwproces.

“Een kind verliezen is het meest tegennatuurlijke dat er bestaat. Of een kind al gestorven is voor de geboorte, lang ziek is geweest of al bijna volwassen en heel acuut overlijdt, het hoort niet.”

Houvast voor het gezin en omgeving

‘Ik mis je’ geeft houvast voor het gezin en de omgeving voor verschillende perioden. De periode voordat definitief afscheid plaatsvindt, de dag van het afscheid en na de dagen na het afscheid. Er kan uit de informatie een keuze gemaakt worden door te kiezen voor vader/moeder, broer/zus tot 12 jaar of broer/zus van 12-18 jaar. De informatie op de pagina’s gaat over het omgaan met het verlies van een kind of een broertje of zusje. Het gaat aan de ene kant om hele praktische tips, maar ook om belangrijke informatie over verlies, verschillende manieren van rouwen, manieren om met andere kinderen in het gezin het verlies bespreekbaar te maken en waar zo nodig hulp gevonden kan worden.

Steun en troost

Naast informatieve teksten, zijn er ook activiteiten te vinden op de website. Zo kan er een e-card verstuurd worden, digitaal een kaarsje aangestoken worden en zijn er boeken te raadplegen in de boekenkast.

‘Houvast’-project

De website is onderdeel van het ‘houvast’-project. Een bijzonder project dat gedragen wordt door Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise en KinderThuisZorg. Speciaal voor het  ongeneeslijk zieke kind en het gezin zijn ‘hou me vast’- en ‘vergeet me niet’-doosjes en de daaraan gekoppelde websites www.houmevast.nl en www.vergeetmeniet.nl ontwikkeld. Het ‘hou me vast’-doosje is bestemd voor kinderen in de palliatieve fase en het ‘vergeet me niet’-doosje voor kinderen in de terminale fase. De doosjes bevatten een dag- en doeboek met diverse spulletjes en activiteiten om waardevolle momenten samen te creëren en te koesteren. In de toekomst hopen beide partijen ook een ‘ik mis je’-doosje te kunnen realiseren, mits de financiering dit toelaat.

Middenweg

‘Ik mis je’ belicht niet alles wat ouders, kinderen en jongeren in een rouwproces tegen kunnen komen. Rouw is immers zo uniek als een vingerafdruk. Met de website is geprobeerd een middenweg te vinden, waarin voor alle ouders iets waardevols te vinden moet zijn.

“De liefde voor je kind is onvoorwaardelijk. Dit betekent ook dat de rouw na het verlies van een kind vaak als heel diep wordt ervaren. En zoals liefde nooit over gaat, zo gaat rouw ook niet over”.

Ga naar www.ikmisje.nl >

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER