Wanneer kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik, heeft dit grote impact op hun leven. Zulke ervaringen hebben invloed op de manier waarop deze kinderen functioneren binnen een pleegezin.

Veel pleegkinderen hebben voor plaatsing in een pleeggezin te maken gehad met seksueel geweld. Project Iris (mede gefinancierd door de Stichting Kinderpostzegels Nederland) is in 2013 bij de RUG opgezet om kennis te vergaren over wat seksueel misbruik in de voorgeschiedenis van pleegkinderen betekent voor het primaire proces in de pleegzorg.

Het proefschrift (‘A story of stories’) van Dorijn Wubs is een narratieve studie met diepgravende interviews. Hierin zijn onder meer de verhalen van 11 pleegmoeders, 6 pleegvaders, 12 biologische kinderen van pleegouders en 2 pleegkinderen verzameld. Wubs beschrijft drie thema’s: veiligheid, ‘disclosures’ (onthullingen van seksueel misbruik) en pleegouderschap.

De zorg voor een pleegkind met een verleden van seksueel misbruik heeft niet alleen impact op de individuele familieleden, maar ook op de verhouding van de gezinsleden tot elkaar, en op het pleeggezin als systeem. De onderlinge familierelaties zijn belangrijk voor het welslagen van pleegzorg. Toch blijken deze niet alleen helpend en helend te zijn, maar soms ook bedreigend voor de pleegkinderen. De balans tussen de goede en negatieve aspecten van onderlinge relaties in het pleeggezin is een continu en oneindig proces, omdat ieder familielid zelf ook voortdurend groeit en verandert.

The impact of caring for a foster child with a history of sexual abuse on family life >

Bron: rug.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER