Een gesprekskaart en bureaukaart, ontwikkeld in een project van TNO en Trimbos Instituut, helpen professionals om de gespreksvoering met ouders en jongeren te verbeteren. Ouders uit het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland waren hierbij betrokken door via onderzoek hun ervaringen met professionals te delen.

In het project werden dertien bestaande JGZ-richtlijnen, met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen, getoetst op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. Daarnaast waren er behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en JGZ-professionals. Hoe wensen ouders en jongeren benaderd te worden door de JGZ-professionals? Wat ervaren JGZ-professionals als bevorderende en belemmerende factoren?

Luisterend oor

De behoeftepeiling onder ouders vond onder meer plaats via het Landelijk Ouderpanel. Wat bleek? Ouders waren over het algemeen tevreden over het contact met een professional, maar misten soms een luisterend oor. Vooral als het gaat om onderwerpen die zij lastig vinden, zoals tanden poetsen of borstvoeding. Alle resultaten van dit onderzoek is te vinden in deze samenvatting.

“Het was voor ons heel waardevol om een grote groep ouders van het Landelijk Ouderpanel, uit heel Nederland, te horen over hun ervaringen met en wensen voor contacten met de jeugdgezondheidszorg”, aldus Marianne de Wolff en Mariska Klein Velderman van TNO. “Een aantal van hen is ook bij ons langs geweest om mee te denken over de reacties van het panel. Dat hielp ons enorm om goede tips op te stellen voor de JGZ-praktijk.”

Tips en aanbevelingen

Op basis van alle input is een lijst met tips en aanbevelingen rond gespreksvoering opgesteld. Voor professionals is beschikbaar:

  • Een gesprekskaart , ook digitaal;
  • Een bureaukaart waarin een compact overzicht gegeven wordt van vier aandachtsgebieden van gespreksvoering (professioneel handelen – basis gespreksvaardigheden, versterken relatie van de professional met ouders/jeugdige, versterken eigen kracht van de ouder/jeugdige, en coachende rol van de professional) in vier categorieën (acties, kennis, adviezen en inzichten die uitnodigen tot reflectie).
  • Een informatiedocument waarin de 25 kernvaardigheden, gespreksmodellen en aanbevelingen voor de praktijk beschreven worden. Deze kunnen in toekomstige (modulaire) JGZ-richtlijnen meegenomen worden ter ondersteuning van de JGZ-praktijk.

Meedoen aan onderzoeken van het Landelijk Ouderpanel?

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs. Het panel, met ruim 5100 deelnemende ouders, wil graag weten welke vragen ouders hebben over opvoeden en onderwijs, welke informatie zij nodig hebben en wat hun ervaringen zijn. Op die manier kan het panel de beschikbare informatie over opvoeden en onderwijs verbeteren. Ook brengt het panel de mening van ouders in kaart, ook om mee te nemen in de gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Ouders kunnen zich hier aanmelden.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER