Werken met het familiegroepsplan heeft geen ander effect dan het werken binnen de reguliere werkwijze van de jeugdbescherming. Dit komt in de eerste plaats doordat er nauwelijks verschillen zijn tussen beide werkwijzen. Verder is het zo dat voor ouders het resultaat telt en niet de vorm van het hulpaanbod. Het familiegroepsplan is een vorm, maar zeker niet de enige manier om de inbreng van ouders te waarborgen.

Dat blijkt uit onderzoek van Nederlands Jeugdinstituut. De uitkomsten hebben geresulteerd in een advies voor de Tweede Kamer. Er zijn volgens de auteurs van het rapport ook andere factoren die bepalen of een familiegroepsplan slaagt. Zo geldt dat hoe complexer de problematiek, hoe moeilijker het is om tot een familiegroepsplan te komen. Het zelf opstellen en uitvoeren van zo’n plan blijkt voor veel gezinnen een grote opgave; vaak zitten zij juist daarom bij de jeugdbescherming.

Aanbevelingen
In het onderzoek doet het Nederlands Jeugdinstituut een aantal aanbevelingen. Zo vinden de schrijvers van het onderzoek dat gezinsvoogden het werken met een familiegroepsplan tot hun standaardrepertoire moeten rekenen. Dat vereist dat ze goed kunnen samenwerken met een extern coördinator én in staat zijn om zelf met ouders het proces van het familiegroepsplan te doorlopen.

Verder zou een familiegroepsplan meerdere keren tijdens een ots kunnen worden ingezet. Dat haalt de druk eraf dat het eerste plan ook meteen alle problemen op moet lossen. Werken met haalbare en realistische plannen waarbij kleine stappen gemaakt worden is aantrekkelijker, zowel voor ouders als voor gezinsvoogden.

Ten slotte zou het familiegroepsplan gerichter ingezet kunnen worden. Een familienetwerkberaad bij de start van het ots-traject zet wel de toon voor de eigen verantwoordelijkheid en de rechten van het gezin, maar hoeft niet per definitie het meest gunstige moment te zijn. Vertrouwen in de gezinsvoogd en de familie zijn erg belangrijk voor het slagen van het familiegroepsplan en soms zijn die factoren pas later in het proces aanwezig.

Het kabinet heeft de aanbevelingen uit het rapport overgenomen. In samenwerking met het veld wordt bekeken op welke wijze deze gerealiseerd kunnen worden.

Lees hier het hele artikel.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER