De lezingencyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’ stond woensdag 10 mei in het kader van ‘Aandacht voor Ouderschap’. Het thema werd belicht vanuit het perspectief van de wetenschap, de professional en een ouder.

“Ouderschap, daar heb je geen handleiding voor gekregen. En dat terwijl je lesgeeft op misschien wel de moeilijkste school ter wereld.” Met deze woorden opende Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de bijeenkomst. “Als NCJ willen we dat alle ouders kunnen rekenen op deskundige, betrouwbare en onafhankelijke vakmannen en -vrouwen die een gesprekspartner zijn en een steun in de rug wanneer nodig.”

Ballen in de lucht houden
Susan Ketner, onderzoeker bij het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding aan de Hogeschool van Leiden, startte de interactieve middag met een presentatie over het versterken van eigen kracht van ouders. Ketner legt uit dat investeren in ouderschap belangrijk is: “Positief ouderschap gaat vooraf aan positief opvoeden en is daarmee van invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Professionals benaderen ouders vaak alleen als opvoeders, maar ouders hebben veel meer ballen in de lucht te houden. Ouderschap is veel breder dan opvoeden.”

Naast ouders staan
Daarna ging dagvoorzitter Ivakic in gesprek met Annemieke (moeder) en haar CJG-professional Geraldine. Annemieke is een sterke vrouw, maar na alles wat er gebeurde in haar leven, was ze er even klaar mee. Haar huisarts verwees haar naar het CJG. “De drempel om contact op te nemen was best hoog. Maar het heeft mij veel gebracht. Ik kan Geraldine altijd bellen of mailen. Zij bevestigt continu dat ik een goede moeder ben. Ik voel me gezien en gehoord als ouder en als mens.”

“Mijn taak is om Annemieke in haar kracht te zetten”, legt Geraldine uit. “Het is daarbij heel belangrijk om geen oordeel te vormen. Sta er open in en ga naast de ouder staan. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat ouders het vertrouwen hebben het weer zelf te kunnen.’’

Op de vraag wat nu precies werkt, antwoordt Annemieke: “Het gaat niet om instanties maar om professionals als persoon met empathisch vermogen.” Geraldine vult aan: “Ook zichtbaarheid is belangrijk, zichtbaar zijn en helder maken wat beiden helpt bij het verlagen van de drempel om contact op te nemen of het gesprek aan te gaan over de hobbels van het ouderschap.”

Schouderschap
Na een levendige discussie met de bijna 200 aanwezigen in de zaal, besloot ‘Stand-Up Blogger’ Merel Steinweg de bijeenkomst: “Ik heb vandaag in een hoekje zitten luisteren en kijken en ben gekomen tot een nieuw mantra: ‘ouderschap vraagt schouderschap’.

De bijeenkomst ‘Aandacht voor Ouderschap’ was onderdeel van de lezingencyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’. De lezingencyclus is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de NVO.

Meer informatie
– Bekijk het twitterverslag via #ouderschap
– Bekijk de presentatie van Susan Ketner
– Lees het blog dat tijdens de lezing werd geschreven door Merel Steinweg
– Ga naar het themadossier ‘ouderschap’
– ‘Ouderschap’ is onderdeel van onze JGZ Preventieagenda, meld je aan voor de nieuwsbrief

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER