1Gezin1Plan is ontwikkeld voor de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. De methode slaagt erin ouders de regie te geven. Het tweede doel, professionals goed laten samenwerken, komt minder goed uit de verf. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Een van de uitgangspunten van 1Gezin1Plan is dat met het gezin wordt besproken of en hoe familie, vrienden of buren betrokken kunnen worden. Het uitgangspunt is dat ouders de regie hebben en bepalen wie aanschuift. De zorgcoördinator kan ouders er wel op wijzen dat het handig is om bepaalde professionals uit te nodigen, zodat een gezin ook nieuwe inzichten kan krijgen.

Gezinsplan

De ouders en professionals maken samen het gezinsplan. Daarin worden de doelen vastgesteld. Ook spreekt men af wie welke acties onderneemt. Na enkele maanden volgt opnieuw een rondetafelgesprek om te kijken hoe ver men is: welke doelen zijn bereikt en waar is eventueel meer actie nodig?’

De methode is in iedere gemeente anders georganiseerd. Veelal speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale team een sleutelrol. Samen met het gezin brengt deze instantie in kaart wat de problemen zijn en welke partijen van belang zijn. Ook kijkt men naar wie in de sociale omgeving het gezin kan versterken. Vervolgens worden de rondetafelgesprekken georganiseerd.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de ouders ervaart dat hun vertrouwen als opvoeders gegroeid is: men voelt zich serieus genomen. Door de positieve benadering van de hulpverleners kunnen ze bijvoorbeeld hun huishouden beter organiseren.

Uit het onderzoek komen ook verbeterpunten naar voren. Zo blijkt dat de afstemming tussen enerzijds het gezin en de meest betrokken professional (vaak de zorgcoördinator, afkomstig van het CJG of sociaal team) en anderzijds professionals van overige organisaties beter kan. In de praktijk blijkt samenwerking lastig. Sommige professionals weten onvoldoende van 1Gezin1Plan als werkwijze, hebben er weinig voeling mee en delen de visie niet. Zo kan het gebeuren dat de specialistische hulp die gewend is alleen psychologische ondersteuning aan het kind te geven, niet betrokken wil zijn bij het hele gezin. Het argument kan heel plat zijn: we worden niet betaald om bij rondetafelgesprekken te zijn.

Interview

In een interview op zonmw.nl gaan senioronderzoeker Lineke van Hal en Rob Gilsing, hoofd jeugd, opvoeding en onderwijs, naar in op de methode en hun onderzoek.

Meer informatie:

Bron: zonmw.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER