Er zijn signalen dat de druk op gezinnen door de huidige beperkende maatregelen groot is. Inzicht in hoe groot deze druk is en welke invloed dit heeft op ouders ontbreekt echter. De Balansmeter ontwikkeld door JGZ-organisaties i.s.m. Universiteit Utrecht, kan helpen hierin inzicht te krijgen. Zorgprofessionals worden opgeroepen bekendheid te geven aan dit initiatief.

De Balansmeter is een korte vragenlijst met acht vragen die laat zien hoe ouders hun eigen draaglast (wat opvoeden van je vraagt) en draagkracht (wat je aankunt) beoordelen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) wil nu zoveel mogelijk ouders oproepen om hun ervaring te delen door de Balansmeter in te vullen. De vragenlijst is volledig anoniem.

Resultaten en vervolg

De Balansmeter kan t/m dinsdag 9 juni worden ingevuld. De resultaten van de peiling worden medio juni gedeeld via de website van het NCJ. Doel is om vanuit de JGZ inzicht te geven in de staat van de huidige draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders. Hierdoor ontstaat inzicht in hoe groot de druk is op ouders in deze corona crisistijd. Inzichten zijn nodig om tot een goede beleidsadvisering te komen en om nog beter te kunnen aansluiten bij de leefwereld van ouders
Aangezien de peiling een momentopname betreft, wordt de peiling meerdere keren herhaald, zodat we kunnen monitoren en er mogelijk trends kunnen worden gezien.

Achtergrondinformatie

De Balansmeter is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met JGZ-organisaties en bedoeld om het ouderperspectief een stem te geven. Het delen van deze Balansmeter is een initiatief van de JGZ-organisaties om beter aan te kunnen sluiten bij ouders.

Ouderschap en JGZ Preventieagenda

Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven. Investeren in een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Ouderschap is één van de vier pijlers uit de landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda.
Bekijk het themadossier ouderschap >

Week van de Ouder 2020

Van 1 t/m 7 juni 2020 vindt voor de derde keer de Week van de Ouder plaats ( #WeekvdOuder #ouderschap). Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun ouderschap. Dit jaar staat het veerkracht systeem van ouders, de buffers van ouderschap, centraal.
Lees meer over de Week van de Ouder >

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER