Vluchtelingengezin

Ouderschap is benoemd als één van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering aan geven? Tijdens vier regionale bijeenkomsten van AJN, V&VN en NCJ staat het versterken van het ouderschap centraal.

Het blijkt dat het voor zowel ouders als professionals nog niet vanzelfsprekend is om met elkaar in gesprek te gaan over de beleving van het ouderschap. De insteek is bijna altijd het kind, want dat is waar zowel ouders als professionals het uiteindelijk voor doen. Echter de manier waarop vaders en moeders het ouderschap beleven heeft impact op hoe zij reageren op hun kind.

Ouderondersteuning geen opvoedondersteuning

Wanneer een ouder niet lekker in zijn vel zit of de vragen en onzekerheden rondom het ouderschap niet kan delen, kan dat van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Bovendien laat onderzoek zien dat ouders in het algemeen tevreden zijn over de opvoeding en juist het ouderschap als moeilijk ervaren. Maar wat is eigenlijk ouderschap? En waarom is aandacht hebben voor- en ondersteuning van ouderschap iets heel anders dan opvoedondersteuning? En waarom halen we dit zo makkelijk door elkaar?

Om tot samenwerking te komen met ouders is het noodzakelijk dat je je verplaatst in het perspectief van ouders. Het is hierbij cruciaal te beschikken over kennis over de transitie naar en de psychologie van ouderschap en dit te kunnen verbinden aan je eigen attitude.

Inspiratie en dialoog

De AJN, V&VN en NCJ willen op inspirerende wijze met jou als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist in dialoog over het versterken van het ouderschap. Hiertoe worden vier identieke bijeenkomsten in de regio georganiseerd, waarin we concreet aan de slag gaan. Essentiële vraag waar we in de bijeenkomsten bij stil staan is: Hoe kun je  – in het belang van het kind – als professional van toegevoegde waarde zijn in het proces van ouderschap?

Waar en wanneer

  • Breda – donderdag 28 september
  • Zwolle – maandag 2 oktober
  • Utrecht – maandag 9 oktober
  • Leiden – donderdag 12 oktober

Meer weten en aanmelden

Inloop is telkens vanaf 16.00 uur​ en de bijeenkomsten eindigen rond 20.30 uur. Voor een broodje wordt gezorgd en de deelnemersbijdrage is € 25,-. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de agendapagina van de NCJ-website.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER